Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Punct de vedere Referitor la articolele aparute pe tema posibilitatii de a pierde fondurile PHARE pentru deseuri radioactive

Punct de vedere Referitor la articolele apărute in ziarele din data de 29 august a.c. pe tema posibilităţii de a pierde fondurile PHARE pentru deşeuri radioactive cotidianul ZIUA „Deşeuri nucleare îngropate în Dobrogea” , cotidianul Bursa „Riscăm să pierdem fondurile PHARE pentru deşeuri radioactive” cotidianul Jurnalul naţional „Depozite radioactive şi la noi” cotidianul Ultima Ora “ Fonduri europene de 6 milioane euro se duc pea pa sambetei”

Modul de lucru şi procedurile Oficiului de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, se bazează pe legislaţia română în vigoare privind achiziţiile publice.

In procesul de evaluare şi contractare a proiectelor Phare, OPCP respectă legislaţia română, respectiv OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006.

OPCP a depus toate eforturile pentru evaluarea şi contractarea proiectelor propuse de ANDRAD, în termenele prevăzute de Acordurile de Finanţare semnate cu Comisia Europeană, dar ofertele depuse nu au fost conforme. Principala cauză de anulare a procedurilor a fost neîndeplinirea condiţiilor de calificare şi selecţie stabilite prin documentaţia de atribuire. O alta cauza a fost absenta documentelor suport care dovedesc îndeplinirea criteriilor de calificare şi/sau selecţie, deşi se cunoşteau cerinţele din documentaţia de atribuire.

Totodată, fiind vorba de specificul domeniului nuclear, se primeşte un număr redus de oferte. În cazul în care acestea nu sunt bine pregătite, se poate ajunge în situaţia anulării procedurii. Toate proiectele din sectorul nuclear au fost relansate cu prioritate, în acest moment, aflându-se în faza de finalizare a evaluării mai multe proiecte care se află la a doua sau chiar la a treia relansare a procedurii.

OPCP cunoaşte importanţa tuturor proiectelor Phare pentru autorităţile române şi a absorbţiei fondurilor comunitare în condiţiile respectării cadrului legal în vigoare pentru achiziţiile publice.

Menţionăm că OPCP este Autoritate Contractantă pentru proiectele Phare, este acreditată în acest sens de către Comisia Europeană, modul de lucru şi procedura de lucru aplicată fiind aceeaşi pentru toţi beneficiarii.

Sursa: MEF

Vizualizări: 103