Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

!!!! Ultimele doua programe operationale au fost aprobate in ªedinta de Guvern. Pasul urmator: transmiterea acestora Comisiei Europene !!!!

Ultimele doua programe operationale au fost aprobate in ªedinta de Guvern. Pasul urmator: transmiterea acestora Comisiei Europene

Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative” (PO DCA), finantat din Fondul Social European, vizeaza dezvoltarea capacitatii administrative si sprijinirea eforturilor de modernizare ale administratiei publice romanesti.

PO DCA va beneficia de 244.708.969 euro, din care 85% reprezinta contributia Uniunii Europene, in timp ce 15% este contributia statului roman. Implementarea PO DCA se va desfasura in perioada 2007-2013, potrivit prevederilor Regulamentelor Uniunii Europene, iar platile se vor efectua pana in 2015.

Programul este structurat in sase parti. Prima parte cuprinde o descriere a situatiei actuale a administratiei publice din Romania, cea de-a doua o analiza a punctelor slabe si a punctelor tari ale administratiei publice, cea de-a treia cuprinde strategia de dezvoltare a capacitatii administrative, care va fi finantata din PO DCA, iar cea de-a patra se ocupa de repartizarea resurselor financiare in functie de prioritatile identificate. Ultimele doua parti trateaza elemente legate de implementarea PO DCA, respectiv de partenerii identificati in elaborarea acestuia.

Principalele probleme identificate tin de nivelul de incredere al cetatenilor in administratia publica si se grupeaza in doua mari categorii, si anume: elemente de credibilitate a administratiei publice si probleme de receptivitate scazuta a serviciilor publice la nevoile cetatenilor.

De aceea, PO DCA isi propune sa contribuie la reforma administratiei publice, in general, dar identifica trei sectoare prioritare in alocarea resurselor financiare, si anume: sanatatea, educatia si asistenta sociala.

PO DCA are un obiectiv general si doua obiective specifice. Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace pentru beneficiul socio-economic al societatii romanesti. Cele doua obiective specifice se refera, pe de o parte, la imbunatatirea managementului ciclului politicilor publice si, pe de alta parte, la asigurarea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizarea acestora.

O prioritate este dezvoltarea capacitatii administrative, atat la nivelul central, cat si la cel local, prin promovarea imbunatatirilor structurale care sa sprijine managementul strategic si prin optimizarea acestui proces pentru a moderniza performanta legata de metode, instrumente si proceduri. Toate institutiile administratiei publice sunt potential eligibile, dar o mare parte a fondurilor vor fi directionate catre institutiile din sectoarele prioritare. Principalele domenii care sunt tratate in aceasta axa sunt formularea de politici, planificarea strategica, monitorizarea si evaluarea.

O alta prioritate consta in imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare. Se adreseaza in principal administratiei publice aflate la nivel local, dar nu in mod exclusiv. Sprijinul va fi directionat catre imbunatatirea atat a serviciilor publice descentralizate, cat si a celor care raman centralizate. De asemenea, prin aceasta axa prioritara va fi sprijinit efortul administratiei publice locale de a imbunatati capacitatea de absorbtie a fondurilor de dezvoltare.

Managementul Programului este realizat de Autoritatea de Management (Ministerul Administratiei si Internelor). Managementul financiar si controlul sunt asigurate de Ministerul Finantelor Publice, care efectueaza platile catre Autoritatea de Management.

Procedurile de evaluare si selectie a proiectelor (documente inca in lucru) sunt construite in jurul a doua abordari:

A. Dezvoltare de proiect,

B. Cerere de proiecte.


Etapele procesului de selectie sunt:

A. Dezvoltare de proiect

ü Derularea campaniei de promovare

ü Crearea bazei de date cu ideile de proiecte

ü Feedback/raspuns pentru beneficiar referitor la ideea de proiect si selectia preliminara a ideilor de proiecte

ü Analiza capacitatii de management a potentialului beneficiar

ü Decizia de finantare luata de Comitetul de Selectie pe baza unui raport de prezentare a ideilor de proiect, intocmit de AM

ü Dezvoltarea propriu-zisa a ideilor selectate de Comitetul de Selectie

ü Primirea oficiala a cererii de finantare

ü Verificarea administrativa a cererii de finantare si a eligibilitatii propunerii de proiect

ü Evaluarea propunerii de proiect de catre experti

ü Semnarea contractului


B. Cerere de proiecte

ü Lansarea cererii de proiecte

ü Primirea si verificarea administrativa si a eligibilitatii propunerii de proiect

ü Evaluarea propunerii de proiect de catre experti

ü Selectia propunerilor de proiect pe baza raportului de evaluare intocmit de experti

ü Semnarea/incheierea contractuluiEvaluarea propunerilor se va face prin notare, pe baza unor criterii elaborate de AM si aprobate de Comitetul de Monitorizare. in ceea ce priveste selectia proiectelor, aceasta se va face de catre un Comitet de Selectie, un for care cuprinde potentiali beneficiari si care decide asupra prioritatii, importantei si necesitatii propunerilor de reforma ale administratiei publice, in conformitate cu PO DCA.PO Competitivitate - finantare de 3,8 miliarde euroProgramul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 este documentul de programare a Fondului European de Dezvoltare Regionala. Documentul stabileste planificarea investitiilor acestui fond in vederea dezvoltarii sectorului productiv si in special a IMM-urilor, cercetarii si inovarii, tehnologiei informationale, energiei si pentru promovarea Romaniei ca destinatie turistica si de afaceri.

POS Competitivitate dispune, pentru perioada 2007-2013, de o alocare financiara de aproximativ 2,5 miliarde de euro, la care se adauga cofinantarea nationala de aproximativ 1,4 miliarde euro.

Obiectivul POS Competitivitatii vizeaza cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE prin constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii intreprinderilor, cresterea eficientei energetice si promovarea surselor regenerabile de energie.

PO Competitivitate are urmatoarele axe prioritare pe care vor fi investiti banii.

1. Un sistem de productie inovativ si eco-eficient (31%)

2. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate (21%)

3. Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele public si privat (15%)

4. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic (25%)

5. Romania - destinatie atractiva pentru turism durabil si afaceri (5%)

6. Asistenta tehnica (3%)Interventiile prin POS Competitivitate sunt orientate cu precadere catre sectorul economic in proportie de 80% si catre autoritatile locale in proportie de aproximativ 20%.

Acest document traseaza directiile prioritare de dezvoltare si, implicit, de alocare a fondurilor. El va fi detaliat in documente de implementare (program complement, ghid al beneficiarilor) care sa ofere potentialilor beneficiari elementele necesare in vederea accesarii programului (conditii de eligibilitate ale beneficiarilor si ale proiectelor, dimensiunea grant-ului, documente anexa la cererea de finantare, procentul de co-finantare, cheltuielile eligibile, obligatiile beneficiarilor, sistemul de implementare etc.).

O caracteristica specifica a POS CCE este alocarea unei sume de cca. 100 mil. euro pentru facilitarea accesului la finantare al IMM-urilor, prin crearea unor instrumente financiare adecvate (garantii, micro-credite, capital de risc, etc). Aceasta operatiune va fi implementata printr-o recenta initiativa comunitara, JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) care va infiinta si gestiona fonduri specializate in instrumente financiare inovative.Informatii de backgroundin sedinta de saptamana trecuta Guvernul a aprobat documente strategice legate de absorbitia fondurilor europene: Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 si Programele Operationale referitoare la transporturi, mediu, resurse umane, regional si de asistenta tehnica.

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 este document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune.

in perioada 20107-2013, Romania va beneficia de aproximativ 19,7 miliarde euro din partea UE ca sprijin din Fondurile Structurale si de Coeziune pentru realizarea prioritatilor nationale de dezvoltare, in vederea reducerii decalajelor fata de statele membre UE.

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 este un document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada de referinta. Documentul face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare, si prioritatile la nivel european.

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 se implementeaza prin cele sapte Programe Operationale.


Autoritatile romane responsabile pentru implementarea Programelor Operationale vor elabora ghiduri complete de aplicatie pentru beneficiari. Comisia Europeana a constatat ca unul dintre principalele motive pentru care rata de absorbtie a fondurilor structurale in noile state membre nu este maxima este necunoasterea suficienta a procedurilor de accesare a fondurilor si de elaborare a proiectelor. Astfel, ghidurile pentru beneficiari vor fi un instrument crucial pentru absorbtia optima a banilor in Romania. Portofoliile de proiecte pregatite de ministerele care implementeaza programele operationale nu sunt decat o treapta de plecare pentru absorbtia banilor europeni. Va fi nevoie de proiecte din atat din mediul public cat si din cel privat.

Toate programele operationale au fost elaborate in colaborare cu Comisia Europeana, unde ele vor fi trimise spre aprobare. Autoritatile romane au trimis la Bruxelles cel putin doua variante ale fiecarui program, primind de la Comisie documente de pozitie, conform carora programele au fost imbunatatite pe parcursul elaborarii. Procedura de analiza si aprobare a Programelor in Comisia Europeana dureaza patru luni.

Forma finala si completa a Programelor operationale poate fi consultata pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro.

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 07.02.2007

Vizualizări: 70