Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Hotărârea privind înființarea Comitetului de monitorizare a PNRR al României, adoptată de Executiv

Guvernul României a adoptat astăzi, 23 februarie 2022, Hotărârea privind organizarea și funcționarea Comitetului de monitorizare a Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă al României (CM PNRR).

Comitetul este un organism interinstituțional, cu rol consultativ, de informare și dezbatere fără personalitate juridică, condus de un președinte, reprezentat de ministrul investițiilor și proiectelor europene și are în componență un număr impar de membri, reprezentanți ai:

  • organizațiilor neguvernamentale, selectate prin apel de candidaturi de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în baza gradului de reprezentativitate al acestora;
  • sindicatelor;
  • patronatelor;
  • structurilor asociative ale administrației publice locale, respectiv: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România și Asociația Comunelor din România;
  • alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.

De asemenea, conform MIPE, Comitetul își va desfășura activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare, care urmează a fi dezbătut și aprobat în cadrul primei reuniuni a CM PNRR (în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii privind organizarea și funcționarea Comitetului de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României). Principalele atribuții exercitate sunt:

  • urmărirea progresului implementării investițiilor şi reformelor (R/I) din cadrul PNRR, inclusiv prin asigurarea implicării partenerilor sociali şi societății civile în această etapă; informarea membrilor cu privire la stadiul implementării PNRR;
  • realizarea activității de consultare a membrilor în scopul identificării de soluţii în eventualitatea unor blocaje în implementarea R/I;
  • dezbaterea aspectelor care reies din procesul de implementare efectivă a PNRR;
  • informarea membrilor cu privire la contribuția PNRR pentru îndeplinirea obiectivelor strategiilor și programelor naționale, precum și a strategiilor Uniunii Europene.

În realizarea atribuțiilor sale, CM PNRR poate formula recomandări prin votul majorității simple a membrilor. Secretariatul se asigură de către Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene.

Descarcă Proiectul de HG

Sursa: MIPE

fonduri-structurale.ro va reveni cu forma finală a Hotărârii după publicarea acesteia

Documente
HG-78.pdf
Vizualizări: 594