Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Apelul dedicat investițiilor IMMurilor afectate de COVID-19 posibil a fi lansat pe 21 martie 2022! Ghid consolidat!

Astăzi, 18 februarie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. „Investiții în activități productive”, versiunea consolidată în urma consultării publice.

Conform comunicatului oficial MIPE, ghidul publicat astăzi reprezintă forma consolidată în urma parcurgerii procesului de consultare, iar forma finală a acestuia va putea fi aprobată doar ulterior deciziei Comisiei Europene de aprobare a schemei de ajutor de stat, nefiind anticipate, însă, modificări de substanță. În aceste condiții, MIPE estimează că va lansa apelul pe această măsură în data de 21 martie, iar perioada de depunere a dosarelor se va închide în 25 martie.

Este o mare provocare atât pentru organismul de implementare, cât și pentru beneficiari, pentru că vom aplica în premieră criterii de verde care au fost armonizate de puțin timp în regulamentele europene. Va fi un prim pas pentru familiarizarea mediului de afaceri și o bună pregătire pentru următorul exercițiu financiar, inclusiv PNRR, în care principiul Do No Significant Harm va fi des întâlnit”, a menționat Dan Vîlceanu.

Documentul publicat stabilește mai multe detalii referitoare la evaluarea și modul de ierarhizare a proiectelor depuse. Proiectele parcurg fluxul automat și vor fi transmise spre evaluare în funcție de ierarhizarea realizată de către platforma IMMRECOVER prin aplicarea criteriilor de la punctele a (cifra de afaceri), c (cod CAEN sold negative al balanței comerciale), e (creșterea productivității muncii în anul 3) din grila de evaluare până la un punctaj de max. 55 puncte.

Pentru proiectele cu același punctaj se va aplica criteriul de departajare privind scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019, potrivit datelor confirmate de sistemul informatic al ANAF. În cazul puțin probabil al unui nou balotaj, va putea fi aplicabil criteriul de departajare privind ordinea transmiterii proiectului.

În a doua etapă de evaluare, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi ierarhizate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și caracterul inovativ (5% din punctaj). Criteriile de departajare pentru punctaje egale sunt similare etapei de preselectare.

Un proiect trebuie să obțină min. 70 puncte pentru a fi eligibil pentru finanțare. Proiectele vor fi evaluate până la epuizarea plafonului alocat.

Conform Ghidului consolidat, vor putea contracta finanțare și firmele care au avut cifră de afaceri 0 lei în anul 2020.

Totodată, au fost introduse noi clarificări cu privire la modalitatea de evaluare a proiectelor cu privire la criteriul de mediu, respectiv în 15 zile de la semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a demarat solicitarea avizelor de mediu necesare în implementarea proiectului, în condițiile legilor în vigoare.

Această dovadă poate fi: Dovada depunerii solicitării avizelor, „Clasarea notificării”, când nu sunt necesare avize de mediu sau „Decizie inițială”, ceea ce atestă faptul că solicitantul a demarat procedura de obținere a avizelor și documentației necesare în vederea implementării proiectului.

Tipuri de activități eligibile

  • Dotarea cu active corporale, necorporale;
  • Modernizarea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului.

Bugetul alocat este echivalentul în lei al sumei de  peste 358 milioane de euro, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare în condițiile legii , în limita a 120% din sumele alocate în cadrul apelului de proiecte   până la valoarea de 430 milioane de euro

Valoarea minimă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, iar valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

De asemenea, MIPE  a publicat și răspunsurile la propunerile, observațiile și întrebările primite în perioada de consultare publică.

Descarcă ghidul + întrebările și răspunsurile MIPE 

Sursa: MIPE 

Vizualizări: 3926