Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul Europa Creativă: Au fost lansate primele trei cereri de propuneri din cadrul componentei MEDIA pentru 2022

Comisia Europeană a publicat pe 3 februarie 2022 primele trei cereri de propuneri din cadrul componentei MEDIA pentru 2022 a programului „Europa creativă”, un program care dispune în acest an de o finanțare totală în valoare de 226 de milioane EUR.

Pentru primele două apeluri, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie să fie persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una din fie țările participante la Europa Creativă, adică statele membre ale UE, fie țări non-UE, precum țările SEE și țările asociate Programului Europa Creativă sau țările care sunt în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea granturilor.

Apelul pentru rețele de festivaluri europene (Networks of European Festivals)

Activitățile eligibile ale rețelei sunt cele legate de:

  • Activități coordonate și de colaborare care vizează extinderea dezvoltării publicului și a interesului pentru filmele și operele audiovizuale europene;
  • Coordonarea membrilor rețelei și a activităților legate de dezvoltarea sa structurată durabilă (de exemplu, evenimente de colaborare; schimb de know-how și informații; comunicare între membri);
  • Activități coordonate și de colaborare care promovează practici durabile și responsabile din punct de vedere ecologic;
  • Sprijin pentru festivalurile audiovizuale care au loc în țările participante la MEDIA (prin sprijin pentru terți).

Bugetul disponibil pentru apel este de 5.000.000 euro.

Pentru mai multe detalii puteți consulta rubrica noastră de alte finanțări.

Apelul MEDIA 360°

Proiectele trebuie să acopere activități în cel puțin două dintre următoarele segmente:

  1. Activități acoperite de segmentul „Talent și competențe” al componentei Europa Creativă-MEDIA. Activitățile pot lua forma unor cursuri de formare și/sau programe de mentorat bazate pe învățare inovatoare, metode de creștere a procesului de ecologizare a practicilor din industrie, metode de predare, mentorat și coaching, folosind cele mai noi tehnologii digitale, cu un accent puternic pe e-learning furnizarea și crearea de MOOC;
  2. Activități acoperite de segmentul „Piețe și rețele” al componentei Europa Creativă MEDIA, cu obiectivul de a încuraja schimburile de afaceri între profesioniști europeni din domeniul audiovizualului.

Bugetul disponibil pentru apel este de 20.000.000 euro.

Pentru mai multe detalii puteți consulta rubrica noastră de alte finanțări.

Apelul Filme în mișcare (Films on the Move)

Pe lângă criteriile menționate mai sus, în cadrul acestui apel solicitanții mai trebuie să fie stabiliți într-una dintre țările care participă pe deplin la componenta MEDIA și deținute, direct sau indirect, integral sau majoritar, de resortisanții din aceste țări. Atunci când o companie este listată public, locația bursei de valori va determina în principiu naționalitatea acesteia; să fie un agent de vânzări european; să fie desemnat de producătorul filmului depus printr-un acord internațional de vânzare care să prevadă dreptul de a vinde filmul în cel puțin 15 țări care participă la componenta MEDIA.

Activitățile care urmează să fie finanțate sunt campanii de distribuție teatrală și/sau online paneuropeană a filmelor europene eligibile, coordonate de agentul de vânzări al filmului.

Aplicațiile ar trebui să prezinte strategii adecvate pentru a asigura o industrie mai durabilă și mai prietenoasă față de mediu și pentru a asigura echilibrul de gen, incluziunea, diversitatea și reprezentativitatea.

Bugetul disponibil pentru apel este de 16.000.000 euro.

Pentru mai multe detalii puteți consulta rubrica noastră de alte finanțări.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vizualizări: 1139