Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Masuri pentru îmbunatatirea eficientei energetice

Ordonanţă privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, adoptata de Guvern, încurajează creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile, prin acordarea de stimulente financiare şi fiscale. Pot fi utilizate următoarele instrumente şi mecanisme de finanţare:

1. Modele de contracte pentru instrumente financiare care sunt făcute disponibile cumpărătorilor existenţi şi potenţiali de servicii energetice şi de alte măsuri destinate îmbunătăţirii eficienţei energetice în sectorul public şi privat;

2. Sistemul de premiere finanţat de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei de la Bugetul propriu şi/sau surse atrase, pentru rezultate excepţionale în domeniul cercetării aplicative în materie de eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie;

3. Alocarea de fonduri pentru subvenţionarea furnizării programelor şi măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi pentru promovarea unei pieţe pentru măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Aceste măsuri includ promovarea auditării energetice, a instrumentelor financiare pentru economiile de energie şi, după caz, îmbunătăţirea contorizării şi furnizarea de facturi detaliate. Aceste alocaţii bugetare pot fi distribuite prin intermediul unuia sau mai multor fonduri specializate, care vizează sectoarele de utilizare finală în care costurile tranzacţiilor şi riscurile sunt mai mari şi care pot fi folosite pentru subvenţii, împrumuturi, garanţii financiare şi/sau alte tipuri de finanţare care garantează rezultate. Aceste fonduri sunt deschise tuturor furnizorilor de măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, cum ar fi companiile de servicii energetice, consilierii energetici independenţi, distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuţie, societăţile de vânzare cu amănuntul a energiei şi instalatorii. Fondurile pot fi deschise tuturor consumatorilor finali. Aceste fonduri nu sunt în concurenţă cu măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice finanţate în condiţii comerciale.

La propunerea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, prin hotărâri ale Guvernului, se aprobă acordarea de stimulente fiscale destinate creşterii eficienţei energetice şi a ponderii resurselor regenerabile de energie la consumatorii finali. Aceste stimulente vizează atât dezvoltarea unei pieţe de servicii energetice şi echipamente eficiente energetic, cât şi promovarea producţiei unor astfel de echipamente.

De asemenea, în scopul realizării politicii naţionale de eficienţă energetică, operatorii economici care consumă anual o cantitate de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligaţia:

1. Să efectueze anual un audit energetic elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi care stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

2. Să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu şi lung.

3. Să numească un manager energetic, atestat de ARCE, conform legislaţiei în vigoare să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică/juridică prestatoare de servicii energetice acreditată.

4. În cazul consumatorilor de energie care deţin consumatoare a mai mult de 1.000 tone echivalent petrol amplasate în mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin funcţionalitate sau reţele energetice, fiecare subunitate situată într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunităţi este considerată din punctul de vedere al obligaţiilor ce îi revin ca fiind unitate independentă.

Operatorii finali care consumă anual o cantitate de energie cuprinsă între 200 şi 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligaţi să întocmească la fiecare doi ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată de ARCE. Acest audit stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

De asemenea, administratorii clădirilor aflate în proprietate publică au obligaţia să ia măsuri pentru utilizarea eficientă a sistemului de încălzire şi climatizare şi utilizarea aparatelor de măsură şi reglare a consumului de energie.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, prin promovarea cu precădere a măsurilor care generează cele mai mari economii de energie în cel mai scurt interval de timp.

În acest scop, Agenţia Română pentru Conservarea Energiei primeşte noi responsabilităţi, revenindu-i sarcina de a monitoriza programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi rezultatele lor.

Scopul actului normativ este de a contribui la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi la schimbarea comportamentului consumatorului, în sensul reducerii consumului de energie şi, implicit, a facturii aferente, prin utilizarea echipamentelor eficiente energetice, mai puţin poluante, şi prin creşterea utilizării surselor regenerabile de energie la consumatorii finali.
Sursa: Guvernul Romaniei - Biroul de presa

Vizualizări: 295