Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

S-a inceput inregistrarea proiectelor pentru IT&C

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei anunţă deschiderea înregistrării apelului de proiecte pentru Domeniul Major de Intervenţie 1, Operaţiunea 1.4 – “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” şi pentru întreg Domeniul Major de Intervenţie 2 ˝ Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne˝.

Înregistrarea proiectelor se poate face on-line în mod continuu, începând cu data de 20 august 2008 ora 9.00 până în data de 28 noiembrie 2008 ora 16.30, la adresa http://fonduri.mcti.ro, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, proiectul să fie depus la registratura MCTI, din B-dul Libertăţii. Nr.14, Sector 5, Bucureşti.

Ghidurile Solicitantului detaliaza criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Operaţiunea 1.4 – “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” beneficiază de un buget de 104 milioane lei. Beneficiarul eligibil pentru această operaţiune este Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Domeniul Major de Intervenţie 2 “Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne” însumează un buget de 343,5 milioane lei. În cadrul acestui domeniu au fost deschise 5 operaţiuni:
  • 2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;
  • 2.2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”;
  • 2.3 „ Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning”;
  • 2.4 local şi 2.4 naţional “Susţinerea implementării de soluţii de e-sanatate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.
Beneficiari eligibili pentru operaţiunile 2.1–2.3 sunt autorităţi ale administraţiei publice locale şi unităţile administrativ teritoriale, instituţii publice ce funcţionează la nivel local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, autorităţile administraţiei publice centrale, instituţii publice ce funcţionează la nivel central, parteneriate între autorităţi publice centrale sau/şi instituţii publice ce funcţionează la nivel central, biblioteci de drept public cu personalitate juridică, instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate şi instituţiile de învăţământ superior de drept public acreditate(numai pentru operaţiunea 2.3), în schimb pentru operaţiunea 2.4 în cazul proiectelor naţionale, beneficiar eligibil este Ministerul Sănătăţii Publice, iar pentru proiectele implementate la nivel local, beneficiarii eligibili sunt unităţile sanitare publice cu personalitate juridică şi parteneriatele între acestea.

Reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale vă pot răspunde la eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, la adresa de e-mail fonduri@mcti.ro şi telefon 021.311.41.55.

Sursa: Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu Presa - MCTI

Vizualizări: 44