Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Un obiectiv de investiții adresat minimizării riscului de inundații din județul Tulcea, aprobat de executiv

În ședința de Guvern de miercuri, 5 ianuarie 2022, a fost adoptată o Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții județul Tulcea” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia.

Proiectul se adresează sectorului de mediu, aparține domeniului protecția împotriva inundațiilor și răspunde în totalitate obiectivelor Axei Prioritare 5 POIM care are Obiectivul Specific 5.1 - Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră.

Lucrările proiectate sunt amplasate pe cele 3 brațe ale Dunării: Chilia, Sulina și Sfântu Gheorghe.

Atribuirea contractului se va realiza în lunile iunie-iulie 2022, durata estimată fiind de 18 luni de la semnarea contractului de execuție. Investiția în valoare de 8.785.849 de euro este efectuată din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul MMAP, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice, aprobate potrivit legii.

Obiectivele proiectului se referă la reabilitarea a 9 stații de pompare existente, realizarea a 3 stații de pompare noi și închiderea liniilor de apărare a localităților Vulturu și Ilganii de Sus. Astfel, vor fi reabilitate și modernizate stațiile de evacuare a excesului de apă provenit din precipitații și infitrații din intravilanul localităților Periprava, Sulina, Letea, Pardina, Crișan, Sfântu Gheorghe, Gorgova și Mila 23 din Delta Dunării. De asemenea, se vor efectua lucrări de apărare împotriva inundațiilor a localităților Vulturu și Ilganii de Sus, comuna Maliuc, jud. Tulcea, ce presupun lucrări de închidere a liniei de apărare existente (supraînalțări de diguri și drumuri comunale); stații de pompare (2 incinte) și de evacuare a apelor pluviale și de infiltrații din interiorul localității; canale de desecare pentru colectarea apelor pluviale și de infiltrații din interiorul incintei.

Proiectul va avea ca rezultate imediate reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale, provocate de undele de viitură de pe Dunăre, având ca scop evitarea pagubelor economice și a pierderilor de vieți omenești, protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață.

Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Vizualizări: 126