Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Sprijin pentru comunitățile defavorizate din Călărași și Giurgiu: Activități educaționale pentru copii și părinți, dezvoltare personală și instruire

Fondul Român de Dezvoltare Socială a organizat ieri, 14 decembrie 2021, o vizită în teren la proiectele finanțate de Fondul Român de Dezvoltare Socială prin intermediul Programului Dezvoltare locală.

Prima oprire a vizat proiectul „Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Romînești”, implementat de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului în parteneriat cu Primăria Curcani (jud. Călărași).

Aici, cca. 1.000 persoane de etnie romă vor avea acces la servicii de educație, sănătate și locuire adecvate nevoilor acestora, printr-o asistență socială proactivă, prin abilitarea și împuternicirea tinerilor și femeilor și prin conștientizarea comunității privind non-discriminarea populației de etnie romă în 2 comunități de romi din județele Călărași și Dâmbovița.

Până acum, în cadrul proiectului, s-au desfășurat activități precum:

 • Activități educaționale non-formale pentru preșcolarii beneficiari - după încheierea activităților educative zilnice, se derulează activitățile prevăzute în cadrul proiectului, copiii fiind încurajați să fie creativi și să lucreze în echipă;
 • Activități educaționale remediale pentru elevii din ciclul primar - după încheierea activităților școlare zilnice, se derulează activitățile cu elevi din clasele a II-a, a III-a și a IV-a. În cadrul acestor ore, elevii sunt sprijiniți de către profesori la materii precum matematică sau română și învață prin metode interactive;
 • Activități de îmbunătățire a abilităților parentale - Clubul povestitorilor. Părinții preșcolarilor din proiect (atât mame, bunici, cât și tați) sunt sprijiniți pentru îmbunătățirea abilităților de citire ale acestora și dezvoltarea abilităților de a petrece timp liber de calitate;
 • Servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuire prin branșare a 100 de gospodării din Curcani la serviciul public de apă.

Cel de-al doilea proiect, „O școală pentru fiecare”, vizitat în Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” din Giurgiu, jud. Giurgiu,  implementat de Organizația Salvați Copiii, contribuie la prevenirea abandonului școlar și la o mai bună incluziune a copiilor în risc de abandon școlar și copiilor cu CES, prin servicii integrate de prevenire și intervenție, inclusiv prin intervenții asupra părinților/reprezentanților și specialiștilor din educație și servicii sociale.

Activitățile principale, la nivel național, prevăd:

 • Furnizarea de servicii integrate educaționale și sociale în cadrul programului Grădinițe Estivale
 • Furnizarea de servicii integrate educaționale și sociale în cadrul programului de tip Școală după Școală (SDS)
 • Activități de dezvoltare personală și consiliere (pentru copii în risc de abandon școlar și copii cu CES)
 • Oferirea de sprijin material copiilor (masă caldă, rechizite, produse igenico-sanitare)
 • Furnizare de programe de educație parentală și servicii de consiliere și suport pentru părinți
 • Sesiuni de instruire pentru personalul din școli pe baza Pachetului SNAP (Special Needs Action Pack) – cu sprijinul partenerul Salvați Copiii Norvegia
 • Schimb de experiență (rețele profesionale)

Atât copiii, cât și părinții acestora, sunt încurajați de către cadrele didactice să acorde o atenție deosebită școlii și să se implice activ în toate activitățile derulate. Elevii și-au descoperit pasiunile și se pot integra acum mai ușor în comunitate.

Context

Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creşterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală) este implementat de Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (FRDS) şi este finanţat în cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.

Bugetul total al Programului este de 86.941.176 euro, din care 73.900.000 euro provin din granturile acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia (25.000.000 euro, Granturi SEE şi 48.900.000 Granturi Norvegiene) şi 13.041.176 euro reprezintă cofinanțarea publică națională.

Programul acoperă 5 din cele 23 arii de program vizate de Granturile SEE si Norvegiene, respectiv:

 • Dezvoltarea locală și reducerea sărăciei
 • Incluziunea și abilitarea romilor
 • Drepturile omului – implementare națională
 • Copii și tineri la risc
 • Bună guvernare, instituții responsabile, transparență

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 225