Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Criterii noi pentru atestarea statiunilor turistice

Staţiunile turistice vor fi atestate numai după îndeplinirea unor criterii obligatorii (privind amplasarea acestora în teritoriu, condiţiile de acces, dotări, etc), precum şi a unui cumul de condiţii suplimentare, potrivit unui proiect de Hotărâre privind modificarea HG 867/2006, adoptat în şedinţa de miercuri a Executivului.

Hotărârea stabileşte normele şi criteriile de atestare a staţiunilor turistice, în scopul protejării, conservării şi valorificării resurselor turistice. Astfel, pentru atestarea unei staţiuni turistice trebuie îndeplinite obligatoriu criteriile obligatorii şi 75% din punctajul maxim acordat pentru criteriile suplimentare, în cazul staţiunilor de interes naţional, şi 50% pentru staţiunile turistice de interes local.

Conform noii reglementări, atestarea staţiunilor este condiţionată de mai mulţi factori printre care:

- amplasarea acestora într-un cadru natural fără poluanţi;

- existenţa studiilor şi a documentelor care atestă prezenţa şi valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat) din punct de vedere calitativ şi cantitativ;

- constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a factorilor naturali de cură;

- drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie;

- transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau autogara care o deserveşte;

- punct farmaceutic;

- amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă;

- apă curentă, canalizare, energie electrică;

- terenuri de joacă pentru copii.

Totodată, localităţile de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare subacvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor, iar cele montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană- salvamont.

Staţiunile de interes naţional trebuie să dispună de un număr minim de 500 locuri în structurile de primire turistică, iar cele de interes local trebuie să dispună de minim 100 locuri.

Criteriile suplimentare de atestare a staţiunilor turistice vizează printre altele:

- existenţa de trenuri cu regim de rezervare a locurilor care să oprească în gara care deserveşte staţiunea (cotat cu 10 puncte), spaţii comerciale pentru activităţi de prestări servicii (bancă, schimb valutar, agenţie de turism);

- săli de spectacole şi săli de conferinţe cu o capacitate totală de minim 40 la sută din numărul locurilor existente în staţiune (30 puncte);

- canalizare centralizată (50 puncte), etc.


Punctajul minim pentru atestarea staţiunilor de interes naţional este de 135 puncte, iar cel pentru staţiunile de interes local este de 90 puncte.

Atestarea staţiunilor turistice se face de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL) la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se aprobă prin Hotărâre de Guvern.

În acest sens, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să transmită MIMMCTPL o cerere-tip şi documentaţia pentru atestarea staţiunii, care să cuprindă monografia turistică, documentaţia privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, avizate şi aprobate şi fişa staţiunii turistice.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile locale care administrează localităţi atestate ca staţiuni turistice de interes local, respectiv naţional, au obligaţia de a depune fişa staţiunii turistice, conform noilor prevederi. Nedepunerea fişei staţiunii în termenul prevăzut va determina retragerea statutului de staţiune turistică a localităţii sau părţii de localitate atestată ca staţiune turistică.

De asemenea, ministerul poate propune retragerea atestării unei staţiuni turistice, în cazul în care staţiunea turistică atestată conform legislaţiei anterioare nu mai îndeplineşte criteriile obligatorii de atestare.

În scopul unei mai bune informări a turiştilor, localităţile atestate ca staţiuni turistice vor fi semnalizate pe drumurile naţionale şi judeţene cu panouri indicatoare, la intrarea în staţiunea turistică.

Achiziţionarea panourilor se va realiza de către autorităţile administraţiei publice locale. Un astfel de panou trebuie să aibă o dimensiune de 1.000 milimetri /400 milimetri, să fie din tablă emailată, având inscripţionat „Staţiune turistică de interes naţional”, respectiv „Staţiune turistică de interes local”, şi va fi montat pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cu denumirea localităţii.

Centrele naţionale de informare şi promovare turistică aflate în subordinea consiliilor locale şi judeţene vor fi acreditate în baza unor norme metodologice ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Actul normativ prevede, în anexe, modelul-cadru fişă al staţiunii turistice de interes local şi naţional.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.609/13.07.2006.

Sursa: Guvernul Romaniei - Biroul de presa

Vizualizări: 508