Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Au fost publicate ghidurile finale pentru apelurile din PNDR dedicate activităților non-agricole în mediul rural (sM 6.2 și 6.4)

UPDATE: AFIR a anunțat perioada de depunere pentru cele două apeluri:

 • Pentru submăsura 6.2: 29 octombrie 2021 - 31 ianuarie 2022;
 • Pentru submăsura 6.4: 02 noiembrie 2021 – 01 februarie 2022.

***

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ieri, 14 octombrie 2021, ghidurile finale pentru submăsurile 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, respectiv 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care au fost lansate inițial spre consultare publică la 20 mai 2021.

sM 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Nu sunt eligibile

 • cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;
 • cheltuielile pentru înființarea/ modernizarea/extinderea de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
 • cheltuielile pentru înființarea/ modernizarea/extinderea structurilor de alimentație publică integrate în cadrul structurilor turistice de cazare; cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate.

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect.

Nu este necesară cofinanțare din partea beneficiarului.

Descarcă ghidul și anexele aferente

sM 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
  • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
  • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  • activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
  • industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
  • fabricare produse electrice, electronice;
 • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
  • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
  • servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
  • activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
  • servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare
 • Investiţii in proiecte care presupun activități de agrement;
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi, brichete şi fabricarea de compost din deșeuri organice) în vederea comercializării.
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității Investiții care susțin protecția mediului

Sprijinul public nerambursabil:

Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile (corespunzatoare procentului de 90% sau 70% ) va fi de maxim 200.000 euro, cu respectarea conditiilor ajutorului de minimis.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această sub-măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Descarcă ghidul și anexele aferente

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa. AFIR

Vizualizări: 4259