Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Incepand cu aceasta luna se pot depune proiectele pentru producerea energiei eoliene

Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia Generală Politică Energetică – Organismul Intermediar pentru Energie lansează Cererile de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, pentru 5 operaţiuni ale Axei Prioritare 4 „„Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“:
• Operaţiunea 4.1. a) „Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice“. Solicitanţii eligibili în cadrul acestei operaţiuni sunt întreprinderile mari, mijlocii şi mici din sectorul industrial care implementează proiecte care conduc la creşterea eficienţei energetice şi la economie de energie, aşa cum sunt definite în Directiva 2006/32/EC. Alocarea financiară pentru cererea de propuneri de proiecte este de 173.000.000 lei, iar finanţarea din fonduri publice acordată pentru un proiect este de maxim 35.500.000 lei. Perioada de depunere a Cererilor de finanţare este de la data de 11 august 2008, ora 10.00 şi se încheie la 30 septembrie 2008, ora 14.00.

• Operaţiunea 4.1. b): „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie”-partea de transport. Solicitanţii eligibili în cadrul acestei operaţiuni sunt: în domeniul energiei electrice – operatorul de transport şi de sistem, în domeniul gazelor naturale – operatorul de transport (transportator) iar în domeniul petrolului – transportatorul. Alocarea financiară pentru cererea de propuneri de proiecte este 193.000.000 lei din care:
- 90 milioane lei pentru proiectele care vizează modernizarea şi extinderea reţelelor de transport al energiei electrice
- 90 milioane lei pentru proiectele care vizează modernizarea şi extinderea reţelelor de transport al gazelor naturale
- 13 milioane lei pentru proiectele care vizează modernizarea şi extinderea reţelelor de transport al petrolului.
Finanţarea din fonduri publice acordată pentru un proiect este de maxim 50.000.000 lei în limita fondurilor alocate fiecărui domeniu conform alocării financiare, cu excepţia proiectelor vizând domeniul petrolului. Perioada de depunere a Cererilor de finantare începe de la data de 1 august 2008 ora 10.00.

• Operaţiunea 4.1.c) : „Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate”. Solicitanţii eligibili pentru operaţiunea 4.1.c) sunt societăţile comerciale care deţin IMA aflate la data transmiterii de către solicitant a cererii de finanţare în coordonarea autorităţilor publice centrale. Alocarea financiară pentru cererea de propuneri de proiecte este de 255.000.000 lei. Termenul de depunere începe la data de 11.08.2008, ora 10.00 şi se va încheia la terminarea finanţării alocate, dar nu mai tarziu de 31.12.2009, ora 14.00.

• Operaţiunea 4.2: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”. Solicitanţii eligibili în cadrul acestei operaţiuni sunt autorităţile administraţiilor publice locale, asociaţiile pentru dezvoltare intercomunitară si societăţile comerciale care se încadrează în categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi mari (cu exceptia celor care solicită finanţare pentru sectoarele neeligible menţionate în Ghidul solicitantului). Alocarea financiară pentru cererea de propuneri de proiecte este de 275.000.000 lei iar finanţarea din fonduri publice acordată pentru un proiect este de maxim 71.000.000 lei. Perioada de depunere a Cererilor de finanţare este de la data de 11 august 2008, ora 10.00 şi se încheie la 30 septembrie 2008, ora 14.00.

• Operaţiunea 4.3: “ Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”. Solicitanţii eligibili în cadrul acestei operaţiuni sunt în domeniul energiei electrice - operatorul de transport şi de sistem iar în domeniul gazelor naturale - operatorii de transport. Alocarea financiară pentru cererea de propuneri de proiecte este de 192.000.000 lei iar finanţarea din fonduri publice acordată pentru un proiect este de maxim 84.000.000 lei. Perioada de depunere a Cererilor de finantare începe de la data de 1 august 2008 ora 10.00.

Cererile de finanţare se depun prin reprezentant al solicitantului sau se pot transmite prin poştă sau curier cu confirmare de primire la sediul Ministerului Economiei şi Finanţelor din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti.

Click aici pentru Ghidurile Solicitantului

Sursa: Ministerul Economiei si Finantelor

Vizualizări: 68