Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: A fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul „Viitor pentru tinerii NEETs I”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat astăzi, 22 septembrie, în consultare publică, Ghidul solicitantului condiții specifice „Viitor pentru tinerii NEETs I”,  apel competitiv, Axa prioritara 1, Obiectivul Specific 1.1. și Obiectivul Specific 1.2.

Apelul este adresat regiunilor de dezvoltare ale României care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite pentru Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT), respectiv Sud Vest OlteniaSud EstSud Muntenia și Centru. Obiectivul schemei îl constituie sprijinul pentru susținerea antreprenoriatului pentru tineri NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi. Ocuparea pe cont propriu este echivalentă cu înființarea de către persoana fizică, în urma primirii subvenției de minimis, a unei întreprinderi.

Apelul de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finanțare.

Solicitanții și partenerii eligibili sunt:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării - persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;
 • Angajatori.

Alocarea financiară este de 92.000.000 euro, iar valoarea maximă a unui proiect este de 1.000.000 euro, bugetul proiectului urmând să fie exprimat doar în lei.

Descarcă ghidul

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 4 octombrie 2021, la adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro .

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MIPE

Vizualizări: 1363