Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

IAP III, Instrumentul pentru asistență de preaderare, adoptat de Parlamentul European

Comisia Europeană a anunțat adoptarea, la 15 septembrie, de către Parlamentul European, a noului Instrument pentru asistență de preaderare (IAP III) pentru perioada 2021-2027, în urma deciziei pozitive a Consiliului din 7 septembrie. Acesta este ultimul pas al procesului de adoptare a acestui instrument, prin care UE va furniza aproape 14,2 miliarde EUR pentru a sprijini țările candidate și potențialii candidați în reformele politice, instituționale, sociale și economice cheie.

IAP III are un design strategic și bazat pe performanță și se va concentra pe statul de drept și pe respectarea valorilor fundamentale, consolidând instituțiile democratice și reforma administrației publice, promovând guvernanța economică și reformele către competitivitate. De asemenea, va aborda redresarea economică durabilă, aprovizionarea cu energie, transportul, mediul și schimbările climatice și transformarea digitală.

Noul IAP III va sprijini punerea în aplicare a Planului Economic și de Investiții pentru Balcanii de Vest, urmărind să stimuleze redresarea economică pe termen lung a regiunii, să sprijine o tranziție verde și digitală și să încurajeze integrarea regională și convergența cu Uniunea Europeană.

Pașii urmatori

IAP III va intra în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial, cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2021.

Implementarea noului IAP III urmează un proces în doi pași:

  • Ca prim pas, serviciile Comisiei lucrează la cadrul de programare IAP III, principalul document strategic pentru planificarea asistenței financiare, stabilirea domeniilor prioritare, a rezultatelor preconizate și a alocărilor orientative ale fondurilor Uniunii pentru domeniile tematice reglementate de regulament. Pregătirea cadrului de programare ia în considerare consultările cu partenerii din regiune, statele membre ale UE, Parlamentul European, societatea civilă, instituțiile financiare internaționale, organizațiile internaționale și alte părți interesate.
  • În paralel, beneficiarii IAP III au început să propună intervenții specifice. Comisia se așteaptă să fie în măsură să adopte cadrul de programare și deciziile financiare pentru planurile anuale de acțiune în decembrie 2021. Prin urmare, se așteaptă ca implementarea acțiunilor să înceapă la începutul anului 2022.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 41