Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Comisia Europeană a adoptat primul Acord de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027

Comisia Europeană a anunțat ieri, 29 iulie 2021, adoptarea primului Acord de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 pentru Grecia, în valoare de peste 21 de miliarde de euro.

Acordul de parteneriat cuprinde 22 de programe: 13 regionale și 9 naționale. Cele 13 programe regionale (combină Fondul european de dezvoltare regională și de dezvoltare - FEDR și Fondul social european plus) și corespund fiecărei regiuni administrative din Grecia.

O economie verde și digitală

Grecia a planificat investiții semnificative pentru eficiența energetică și reducerea emisiilor de carbon, precum și în măsuri de gestionare a deșeurilor și a apelor:

  • 30% din FEDR;
  • 55% din Fondul de coeziune.

Prin Acord au fost stabilite investiții și în:

  • protecția biodiversității,
  • moduri de transport multinaționale și mai durabile.

Conform comunicatului, Grecia și-a asumat, de asemenea, un angajament politic de a închide toate centralele electrice pe bază de lignit până în 2028, contribuind astfel în mod semnificativ la obiectivele UE și naționale privind neutralitatea climatică.

Coeziune socială sporită

Din document, Grecia va realiza promovarea coeziunii sociale prin investiții în:

  • ocuparea forței de muncă,
  • educație și formare de calitate și favorabilă incluziunii,
  • competențe ecologice și digitale,
  • servicii de incluziune socială de înaltă calitate.

O abordare holistică a sectoarelor de pescuit, acvacultură și maritim

Principalul obiectiv al abordării constă în promovarea rezilienței și tranzițiilor ecologice și digitale, 35% din resursele Fondului european pentru pescuit maritim și acvacultură vor fi alocate integrării obiectivelor climatice.

O economie și o societate digitală

Grecia a stabilit prin documentul transmis că va acorda prioritate investițiilor strategice atât în infrastructură, cât și în măsuri ușoare legate de digitalizarea întreprinderilor și a serviciilor publice și de modernizarea competențelor digitale la nivelul populației. Peste 38 % din fondurile FEDR urmează să sprijine cercetarea, inovarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, pe baza unei noi și îmbunătățite strategii naționale/regionale de specializare inteligentă.

Context

În cadrul politicii de coeziune, fiecare stat membru trebuie să pregătească un acord de parteneriat în cooperare cu Comisia. Documentul trebuie să respectă principiile UE și să servească drept punct de referință pentru programarea investițiilor din fondurile politicii de coeziune și din Fondul european pentru pescuit și acvacultură maritimă (FEPAM), în cadrul financiar multianual. Acordurile vor defini strategia și prioritățile de investiții alese de fiecare stat membru și vor include liste cu programe naționale și regionale pe care și le propun să le pună în aplicare, precum și o alocare financiară anuală orientativă pentru fiecare program.

Statul elen este prima țară din UE care și-a prezentat documentul strategic de referință pentru implementarea unor investiții de peste 21 de miliarde euro pentru coeziunea sa economică, socială și teritorială.

Elena Buzilă,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 731