Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCA: Ghidul aferent apelului dedicat implementării de măsuri de reformă în domeniul eticii și integrității, lansat în consultare publică

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), a lansat ieri, 26 iulie 2021, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Ghidul solicitantului pentru IP23/2021 (MySMIS: POCA/949/2/2), Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă în domeniul eticii și integrității, împreună cu anexele acestuia.

Scopul acestui apel este de a sprijini Agenția Națională de Integritate în procesul de actualizare a cadrului legal din domeniul integrității și de a facilita procesul de declararea a averilor și a intereselor, în format electronic.

Poate solicita finanțare în cadrul acestui apel Agenția Națională de Integritate.

Pot fi parteneri următoarele categorii de instituții:

  • autorități și instituții publice centrale;
  • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare.

Apelul, în cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 8.000.000,00 lei.

Acțiunile orientative prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor:

Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția:

  • actualizarea cadrului general pentru definirea și monitorizarea conformității cu normele de conduită;
  • sprijinirea dezvoltării și implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii (ghiduri, manuale de bune practici, colecții de cazuri de testare, standarde de etică și integritate etc.);
  • măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de către SNA;
  • elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției, prevenirea conflictelor de interese;
  • creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție.

Educație anticorupție:

  • creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare profesională);
  • cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează în special personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese prin vot, personal de conducere).

Descarcă ghidul

Părțile interesate pot transmite opinii și contribuții la îmbunătățirea acestui document la adresa de email amdca@poca.ro , până la data de 4 august 2021, ora 23:59.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POCA

Vizualizări: 367