Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Alte trei PNRR avizate de Comisia Europeană. 191.5 miliarde de euro vor fi alocate Italiei, 25.6 miliarde de euro Germaniei și 5.9 miliarde de euro Belgiei

Comisia Europeană a anunțat ieri, 22 iunie 2021 și astăzi, 23 iunie 2021, aprobarea planurilor naționale de redresare și reziliență ale Italiei, Germaniei și Belgiei.

După aprobarea Consiliului, celor 3 state li se vor putea aloca, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență:

  • 25.6 miliarde de euro sub formă de granturi Germaniei
  • 68.9 miliarde euro sub formă de granturi și 122.6 miliarde euro împrumuturi Italiei
  • 5.9 miliarde de euro sub formă de granturi Belgiei

Planul de redresare și reziliență al Germaniei

Germania va aloca cel puțin 42% măsurilor care susțin obiectivele climatice. Planul include măsuri de decarbonizare a industriei, cu un accent deosebit pe hidrogenul regenerabil, investițiile în mobilitate durabilă și renovarea clădirilor rezidențiale pentru a le îmbunătăți eficiența energetică.

De asemenea, 52% din alocarea sa totală va fi alocată măsurilor care sprijină tranziția digitală. Planul include măsuri de sprijinire a transformării digitale a serviciilor publice, în special a serviciilor de sănătate publică și a întreprinderilor. Planul include, de asemenea, măsuri care abordează capitalul uman și investiții în tehnologii digitale avansate, cu o componentă privind digitalizarea educației.

Germania a propus să furnizeze 2.5 miliarde de euro pentru a sprijini renovarea eficienței energetice a clădirilor și 2.5 miliarde de euro pentru a sprijini achiziția de mașini electrice.

Aprobarea de către Consiliu a planului ar permite prefinanțarea în valoare de 2.3 miliarde de euro, respectiv 8,7% din suma totală alocată.

Planul de redresare și reziliență al Italiei

Evaluarea Comisiei constată că planul Italiei alocă 37% din cheltuielile totale pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice. Planul include investiții pentru finanțarea unui program de renovare la scară largă pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor. De asemenea, prevede măsuri pentru promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, inclusiv a hidrogenului. Planul pune un accent special pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din transport, cu investiții în mobilitatea urbană durabilă și infrastructura feroviară.

25% din alocare va fi direcționată măsurilor care sprijină tranziția digitală. Măsurile de sprijinire a tranziției digitale a Italiei includ investiții pentru a sprijini digitalizarea companiilor și extinderea rețelelor ultra-rapide în bandă largă și a conectivității 5G. Investițiile sunt, de asemenea, direcționate către digitalizarea administrației publice, cu măsuri planificate pentru sectoarele administrației publice generale, sănătate, justiție și educație.

Italia a propus să furnizeze 12.1 miliarde euro pentru eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, 32.1 miliarde euro pentru mobilitate durabilă și 13.4 miliarde euro pentru a sprijini digitalizarea afacerilor.

În urma aprobării de către Consiliu, Italia ar putea beneficia de prefinanțare în valoare de 24.9 miliarde euro, respectiv 13% din suma totală alocată.

Planul de redresare și reziliență al Belgiei

Planul Belgiei alocă 50% măsurilor care susțin obiectivele climatice. Aceasta include investiții în măsuri de sprijinire a renovării clădirilor publice și private din întreaga țară pentru creșterea eficienței energetice a acestora, implementarea tehnologiilor de energie alternativă, cum ar fi producția de hidrogen cu emisii reduse de carbon și reforme și investiții pentru accelerarea tranziției către mobilitatea ecologică. De asemenea, prevede investiții importante pentru restabilirea biodiversității, abordarea problemei în creștere a secetelor și promovarea utilizării eficiente a resurselor, a reciclării și a economiei circulare.

Comisia a constatat că planul Belgiei alocă 27% măsurilor care sprijină tranziția digitală. Aceasta include măsuri de digitalizare a administrației publice și a sistemului de justiție, furnizarea de formare în domeniul competențelor digitale, consolidarea capacității de securitate cibernetică a Belgiei și dezvoltarea cadrului legal pentru desfășurarea 5G.

Aprobarea de către Consiliu a planului ar permite prefinanțarea a 770 milioane de euro, respectiv 13% din alocarea totală.

Context

Aprobarea celor 3 planuri vine în continuarea celor 8 planuri avizate anterior de Comisie:

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 98