Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a aprobat Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii pentru perioada 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia a publicat joi, 17 iunie 2021, Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 (RIS3 Sud - Muntenia), document strategic aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în ședința extraordinară din data de 16 iunie 2021.

RIS3 Sud – Muntenia este un instrument dedicat dezvoltării economice regionale și reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice prin finanțarea cu precădere a cercetării și inovării.

Procesul presupune faptul ca regiunile să își selecteze un număr limitat de priorități, ținând cont de propriile avantaje competitive și de specializarea internațională, obligând astfel la nefragmentarea acțiunilor de sprijin și de investiții și la concentrarea fondurilor structurale asupra unui număr limitat de priorități, cu potențial ridicat de dezvoltare.

Agenția a elaborat strategia în colaborare cu actori locali, regionali și naționali, din industrie, cercetare și educație, guvern și organizații ale societății civile.

Strategia a fost realizată în baza prevederilor Memorandumului Guvernului nr. 4180 din 8 martie 2019 și în contextul proiectului JRC, Lagging Regions al Platformei pentru Specializare Inteligentă, ce a fost extins la nivelul tuturor regiunilor României în anul 2019, ținând seama de îndrumările Ghidului pentru Strategiile de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă (RIS3), elaborat de către Comisia Europeană

RIS3 Sud – Muntenia se corelează la nivel național cu Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027 care cuprinde obiectivele generale și viziunea de țară în domeniul CDI cu Orizont 2030, alături de domeniile prioritare de specializare inteligentă identificate la nivel național și care sunt complementare celor regionale, fiind domenii tehnologice cu impact transversal.

Conform celor declarate de ADR Sud – Muntenia, în procesul de selecție a sectoarelor economice s-a ținut seama de următoarele criterii de selecție:

 • potențialul de specializare, respectiv potențialul de clusterizare și aglomerările relevante;
 • avantajele competitive ale regiunii comparativ cu media națională şi sectoarele unde există cel mai ridicat potențial de inovare pentru un impact de durată;
 • potențialul de dezvoltare al sectorului respectiv, bazat atât pe contextul natural al regiunii, cât și pe elementele rezultate în urma analizei calitative și a consultărilor publice.

Rezultatul selecției nu a fost bazat pe domenii de activitate (CAEN), ci pe domenii compuse, conexe, complementare, cu potențial de a crea sinergii și de a forma clustere. Astfel, în urma procesului de selecție au fost identificate la nivelul regiunii 8 domenii de specializare inteligentă:

 • Construcția de mașini, componente și echipamente de producție,
 • Agricultura și industria alimentară,
 • Turismul și identitatea culturală,
 • Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare,
 • Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor,
 • Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie,
 • ITC,
 • Sănătate.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 este disponibilă la următorul link.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Vizualizări: 84