Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Orizont Europa: CE a adoptat programul principal de lucru pentru perioada 2021-2022! Primele apeluri vor fi deschise pe 22 iunie

Comisia Europeană a adoptat programul principal de lucru al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2022, în care sunt prezentate obiectivele și domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanțare totală în valoare de 14,7 miliarde EUR, conform unui comunicat oficial publicat miercuri, 16 iunie 2021.

Aceste investiții vor contribui la accelerarea dublei tranziții verzi și digitale, la redresarea sustenabilă în urma pandemiei de coronavirus și la consolidarea rezilienței UE față de crizele viitoare. Investițiile îi vor sprijini pe cercetătorii europeni prin burse, formare și schimburi, vor pune bazele unor ecosisteme de inovare europene mai conectate și mai eficiente și vor crea infrastructuri de cercetare de talie mondială. În plus, ele vor încuraja participarea la nivel european și mondial, consolidând totodată Spațiul european de cercetare.

Orizont Europa promovează neutralitatea climatică și poziția de lider digital

Peste patru din zece euro, adică aproximativ 5,8 miliarde EUR în total, vor fi investiți în cercetare și inovare, pentru a sprijini Pactul verde european și angajamentul Uniunii de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume până în 2050. Fondurile vor sprijini proiecte care fac să progreseze cercetarea științifică în domeniul schimbărilor climatice și care dezvoltă soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru adaptarea la evoluțiile climatice. De exemplu, activitățile vor accelera, într-un mod sustenabil și echitabil, tranziția către o energie și o mobilitate curate, vor contribui la adaptarea sistemelor alimentare, vor sprijini economia circulară și bioeconomia, vor contribui la menținerea și consolidarea absorbanților naturali de carbon din ecosisteme și vor promova adaptarea la schimbările climatice.

Transformarea deceniului actual în deceniul digital al Europei și punerea bazelor unor noi întreprinderi digitale într-o perspectivă pe termen mai lung reprezintă, la rândul lor, obiective centrale ale programului, care va asigura o creștere substanțială a investițiilor în acest domeniu. De exemplu, programul va contribui la utilizarea la maximum a întregului potențial al instrumentelor digitale și al cercetării și inovării bazate pe date în domeniul sănătății, al mass-mediei, al patrimoniului cultural și al economiei creative, al energiei, al mobilității și al producției alimentare, sprijinind modernizarea modelelor industriale și promovând poziția de lider a industriei europene. Dezvoltarea tehnologiilor digitale de bază va fi susținută cu fonduri în valoare de aproximativ 4 miliarde EUR în perioada 2021-2022.

În fine, acest program de lucru va direcționa investiții totale în valoare de aproximativ 1,9 miliarde EUR pentru a contribui la repararea daunelor economice și sociale imediate cauzate de pandemia de coronavirus. În concordanță cu instrumentul NextGenerationEU, fondurile vor contribui la construirea unei Europe post-coronavirus care va fi nu doar mai verde și mai digitală, ci și mai rezilientă față de provocările actuale și viitoare. Este vorba, printre altele, de modernizarea sistemelor de sănătate și de consolidarea capacităților de cercetare, în special pentru dezvoltarea de vaccinuri.

Cooperare internațională strategică, deschisă și reciprocă pentru creșterea impactului

Cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării este esențială pentru abordarea provocărilor globale și pentru a permite Europei să acceseze resurse, cunoștințe, excelență științifică, lanțuri valorice și piețe care se dezvoltă în alte regiuni ale lumii. În mai 2021, Comisia a prezentat o abordare globală în materie de cercetare și inovare - strategia Europei privind cooperarea internațională într-o lume în schimbare. UE urmărește astfel să găsească soluții și să faciliteze răspunsurile globale la provocările globale, pe baza multilateralismului, a deschiderii și a reciprocității.

Programul de lucru al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2022 include acțiuni speciale de sprijinire și de consolidare a cooperării prin intermediul unor inițiative multilaterale în domenii precum protecția biodiversității și a climei, observațiile de mediu, cercetarea oceanelor sau sănătatea mondială. De asemenea, programul include acțiuni specifice cu parteneri cheie din afara UE, inclusiv prima „inițiativă pentru Africa”, ambițioasă și cuprinzătoare.

Prin natura sa, programul Orizont Europa este deschis către lume. Asocierea țărilor din afara UE la Orizont Europa va lărgi domeniul de aplicare geografic al întregului program și va oferi oportunități suplimentare cercetătorilor, savanților, companiilor, instituțiilor sau altor entități interesate să participe, în condiții în general identice cu cele din statele membre. În cazul unui număr foarte restrâns de acțiuni, programul va limita participarea pentru a proteja activele strategice, interesele, autonomia sau securitatea UE, în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) din Regulamentul privind programul Orizont Europa. Această limitare va fi excepțională și justificată în mod corespunzător, în acord cu statele membre și cu respectarea deplină a angajamentelor asumate de UE în cadrul acordurilor bilaterale.

Etapele următoare

Primele cereri de propuneri se vor deschide la 22 iunie pe portalul de finanțare și licitații al Comisiei. Zilele europene ale cercetării și inovării, care se vor desfășura în perioada 23 - 24 iunie, reprezintă o ocazie pentru factorii de decizie, cercetători, inovatori și cetățeni de a discuta împreună despre programul Orizont Europa. În perioada 28 iunie - 9 iulie vor avea loc Zilele informării cu privire la programul Orizont Europa, un eveniment destinat potențialilor candidați.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 1410