Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

O nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice a fost aprobată!

Consiliul UE a aprobat miercuri, 9 iunie 2021, concluzii de aprobare a unei noi strategii care prezintă o viziune pe termen lung pentru ca Uniunea Europeană să devină o societate rezilientă la schimbările climatice și pe deplin adaptată la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice până în 2050.

Concluziile adoptate constau în:

  • orientări politice  pentru Comisie, în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei;
  • sprijinirea inițiativei de colectare și partajare a datelor pentru a îmbunătăți accesul la cunoștințe și schimbul de cunoștințe privind impactul schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv prin consolidarea platformei Climate-ADAPT.
  • recunoașterea importanței legăturii dintre climă și apă;
  • sublinierea rolului important al soluțiilor bazate pe natură în consolidarea rezilienței la schimbările climatice, contribuind la menținerea sau îmbunătățirea biodiversității, precum și la protejarea și refacerea ecosistemelor.
  • susținerea consolidării rezilienței la schimbările climatice în redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19.
  • sprijinirea obiectivului strategiei de a intensifica acțiunile internaționale privind adaptarea, în conformitate cu Acordul de la Paris.
  • transmiterea către CCONUSC a unei comunicări a UE privind adaptarea, înainte de COP26.

UE a stabilit un obiectiv de cel puțin 30 % pentru acțiunile climatice, inclusiv de adaptare, în cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și de cel puțin 37 % în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Statele membre sprijină eforturile strategiei de a integra adaptarea în politicile macrobugetare. Comisia a fost invitată, în consultare cu statele membre, să analizeze modalități de măsurare și gestionare a riscurilor pe care le reprezintă schimbările climatice pentru finanțele publice și să elaboreze un cadru care să încurajeze utilizarea asigurărilor împotriva riscurilor legate de schimbările climatice.

Context

Comisia a publicat comunicarea sa privind o nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice la 24 februarie. Strategia se bazează pe strategia de adaptare din 2013 și este una dintre acțiunile esențiale identificate în Pactul verde european. De la prima strategie, toate statele membre au pus în aplicare o strategie sau un plan național de adaptare. Platforma Climate-ADAPT a devenit o referință pentru cunoștințele privind adaptarea, iar adaptarea a fost integrată în politicile UE și în bugetul pe termen lung al UE

Sursa: Consiliul Uniunii Europene

Vizualizări: 126