Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Instrument de aproximativ 80 miliarde de euro pentru cooperarea UE cu țări terțe

Parlamentul European și Consiliul UE au semnat miercuri, 9 iunie 2021, Regulamentul de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa în lume (IVCDCI – Europa în lume). Regulamentul va intra în vigoare la 14 iunie 2021, cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2021.

Noul instrument, căruia îi sunt alocate în total 79,5 miliarde EUR în prețuri curente, va viza cooperarea UE cu țările terțe. Alocarea totală va fi repartizată în funcție de cei 3 piloni:

  • Pilonul geografic - 60,38 miliarde EUR pentru programele geografice (cel puțin 19,32 miliarde EUR pentru vecinătate, cel puțin 29,18 miliarde EUR pentru Africa Subsahariană, 8,48 miliarde EUR pentru Asia și Pacific și 3,39 miliarde EUR pentru continentele americane și zona Caraibilor);
  • Pilonul tematic - 6,36 miliarde EUR pentru programe tematice axate pe drepturile omului și democrație, organizațiile societății civile, pace, stabilitate, prevenirea conflictelor și provocările globale;
  • Pilonul de reacție rapidă - 3,18 miliarde EUR pentru acțiunile care vizează consolidarea rezilienței țărilor afectate de crize, stabilirea unei legături între acțiunile umanitare și cele de dezvoltare și abordarea nevoilor și priorităților în ceea ce privește politica externă.

O „rezervă” de fonduri nealocate în valoare totală de 9,53 miliarde EUR a fost pregătită pentru completarea oricărui program sau mecanism de răspuns rapid, pentru a soluționa situații neprevăzute, pentru a răspunde unor nevoi noi sau unor provocări emergente și pentru a sprijini priorități noi.

Prin instituirea instrumentului se propune în special ajutorarea țărilor care au cel mai mult nevoie de sprijin pentru a depăși provocările pe termen lung în materie de dezvoltare și contribuirea la îndeplinirea angajamentelor și obiectivelor internaționale convenite de Uniune.

De asemenea, prin IVCDCI – Europa în lume s-au unificat granturile, finanțarea mixtă și garanțiile, ceea ce va permite UE să promoveze investițiile publice și private în întreaga lume, în sprijinul dezvoltării durabile. Investițiile vor fi susținute de garanția pentru acțiunea externă de 53,4 miliarde EUR, care va cuprinde și Balcanii de Vest.

Următoarele etape: programare și decizii de finanțare

Procesul de punere în aplicare a IVCDCI – Europa în lume se va desfășura în două etape:

  • În cea dintâi etapă, serviciile Comisiei, împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), se află în lucru cu planificarea pe termen mediu și lung a UE pentru fiecare țară, regiune și program tematic. Vor fi definite în special domeniile prioritare, obiectivele specifice, rezultatele preconizate și alocările cu titlu indicativ pentru acțiunile UE la nivel național, regional și tematic. Programarea IVCDCI – Europa în lume a fost inițiată în noiembrie 2020 și va fi finalizată sfârșitul acestui an, odată cu adoptarea de către Comisie a documentelor indicative de programare multianuală geografică și tematică.
  • În a doua etapă, se vor identifica și formula anual intervenții specifice într-o anumită țară/regiune (programe geografice) sau cu caracter tematic (programe tematice) și se vor adopta decizii de finanțare în consecință.

Prin intermediul abordării „Echipa Europa”, se identifică inițiativele desfășurate la nivel național și regional împreună cu statele membre în cadrul cărora acțiunile finanțate de UE și de statele membre pot avea un impact transformațional.

Parlamentul European și Comisia sunt pe cale să stabilească un dialog geopolitic informal privind orientările generale de programare. În conformitate cu IVCDCI – Europa în lume, Comisia va adopta un act delegat pentru a stabili cadrul pentru exercițiul de programare care va intra în vigoare în 2021, cu condiția ca Parlamentul European și Consiliul să nu ridice obiecții.

Elena Buzilă,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Consiliul UE & Comisia Europeană

Vizualizări: 66