Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a aprobat documentele strategice legate de absorbitia fondurilor europene.

„in urmatoarele zile documentele vor fi transmise oficial Comisiei Europene”, a adaugat seful Executivului.

in urmatoarea sedinta de Guvern vor intra celelalte Programe Operationale Sectoriale, respectiv cel pentru Cresterea Competitivitatii Economice si cel pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative, a declarat primul-ministru.

„Romania este pregatita pentru absorbtia fondrilor comunitare. Ceea ce a depins de autoritatile nationale a fost finalizat. Din acest moment, mingea se afla in curtea Comisiei Europene”, a afirmat secretarul de stat din ministerul Finanteilor Alice Batu, raspunzand unei intrebari.

CSNR, document de referinta pentru programarea fondurilor structurale si de coeziune

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 este document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune.

in perioada 20107-2013, Romania va beneficia de aproximativ 19,7 miliarde euro din partea UE ca sprijin din Fondurile Structurale si de Coeziune pentru realizarea prioritatilor nationale de dezvoltare, in vederea reducerii decalajelor fata de statele membre UE.

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 este un document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada de referinta. Documentul face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare, si prioritatile la nivel european.

Transmiterea la Comisia Europeana a CSNR marcheaza inceperea negocierilor oficiale privind utilizarea Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2013, care se vor desfasura pe parcursul anului 2007.

CSNR prezinta modul in care Romania intentioneaza sa includa in strategiile sala obiectivele de dezvoltare durabila si de egalitate de sanse in vederea combaterii incluziunii sociale. Totodata, documentul explica modul in care vor fi implementate instrumentele structurale. Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 a fost elaborat in parteneriat cu principalii actori interesati.

Obiectivul Cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013 este reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala intre Romania si statele membre ale UE prin generarea unei cresteri suplimentare cu 15% a PIB si de 2% a ocuparii fortei de munca pana in anul 2015.

Prioritati si actiuni:

· Dezvoltarea infrastructurii de baza la standardele europene - investitii in infrastructura de transporturi, in infrastructura de mediu, utilizarea durabila a resurselor naturale.

· Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti - va fi incurajata inovarea, accesul la finantare. IMM-urile vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate si pentru a crea locuri de munca.

· Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania - se va urmari sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala, dezvoltarea spiritului antreprenorial, vor fi sprijinite actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (femei, minoritati etnice, persoane cu dizabilitati)

· Consolidarea unei capacitati administrative eficiente - strategia va imbunatati managementul in sectorul public.

· Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate - actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesarestimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate.Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 se implementeaza prin Programele Operationale. Purtatorul de Cuvant al Guvernului, Oana Marinescu, a prezentat cele cinci Programe Operationale adoptate astazi de Executiv.

Toate cele cinci PO-uri aprobate in sedinta de astazi planifica investitia unei sume totale de 19,9 miliarde de euro. Acesti bani provin din Fondurile Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European), Fondul de Coeziune plus cofinantarea din partea statului roman.

Autoritatile romane responsabile pentru implementarea Programelor Operationale vor elabora ghiduri complete de aplicatie pentru beneficiari. Comisia Europeana a constatat ca unul dintre principalele motive pentru care rata de absorbtie a fondurilor structurale in noile state membre nu este maxima este necunoasterea suficienta a procedurilor de accesare a fondurilor si de elaborare a proiectelor. Astfel, ghidurile pentru beneficiari vor fi un instrument crucial pentru absorbtia optima a banilor in Romania. Portofoliile de proiecte pregatite de ministerele care implementeaza programele operationale nu sunt decat o treapta de plecare pentru absorbtia banilor europeni. Va fi nevoie de proiecte din atat din mediul public cat si din cel privat.

Toate programele operationale au fost elaborate in colaborare cu Comisia Europeana, unde ele vor fi trimise spre aprobare. Autoritatile romane au trimis la Bruxelles cel putin doua variante ale fiecarui program, primind de la Comisie documente de pozitie, conform carora programele au fost imbunatatite pe parcursul elaborarii. Procedura de analiza si aprobare a Programelor in Comisia Europeana dureaza patru luni.Forma finala si completa a Programelor operationale poate fi consultata pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro.

3,7 miliarde de euro - Programul Operational Regional

Programul Operational Regional planifica pentru perioada 2007-2013 investitia banilor alocati Romaniei din Fondul European de Dezvoltare Regionala. La cei 3,7 miliarde de euro din acest fond se adauga cofinantarea nationala in valoare de 713 milioane de euro, bani care vor fi directionati pentru finantarea catalizatorilor cresterii economice: dezvoltarea infrastructurii regionale si locale si imbunatatirea mediului de afaceri.

POR acorda prioritate dezvoltarii regiunilor dezavantajate ale Romaniei, pentru a echilibra disparitatile existente. Proiectele finantate prin POR sunt cele ale caror obiective se incadreaza intr-una din axele prioritare ale programului. Acestea sunt sase: infrastructura de transport regionala si locala, infrastructura sociala, mediul de afaceri, turismul, dezvoltarea urbana durabila, iar o parte din bani vor finanta partea de asistenta tehnica necesara implementarii POR.

Astfel, proiectele finantabile din POR vor include reabilitari de drumuri regionale si locale, inclusiv centuri ale oraselor, imbunatatiri ale infrastructurilor de sanatate, asistenta sociala sau educatie, dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor sau reabilitarea siturilor industriale. Pentru dezvoltarea turismului POR va finanta restaurarea sau intretinerea siturilor de patrimoniu cultural national, modernizarea infrastructurii specifice turismului, inclusiv structuri de cazare, sau amenajarea siturilor turistice naturale. Pentru dezvoltarea urbana se vor putea reabilita structuri urbane degradate, se vor putea investi bani in serviciile urbane sau chiar reabilita si reconverti cladiri abandonate din orase.


Cei care pot depune proiecte pentru finantare prin POR sunt atat actori publici precum si privati: autoritati publice, organizatii neguvernamentale sau societati comerciale.

POR a fost elaborat de Ministerul Integrarii Europene, institutie care va fi responsabila si de implementarea sa. Pentru a atinge o rata cat mai buna de absorbtie a fondurilor Ministerul Integrarii Europene are deja proiecte pregatite pentru implementare imediata. Portofoliul de proiecte care pot demara in 2007 in cadrul POR se ridica la 370 milioane de euro.4,5 miliarde de euro - Transporturi

Domeniul transporturilor va beneficia de 5,6 miliarde de euro in perioada 2007-2013, bani care vor fi investiti dupa planificarea din Programul Operational Sectorial de Transport. 4,5 miliarde de euro reprezinta alocarile pentru Romania din Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, iar 1,1 miliarde este suma pentru cofinantare natioanla.POS Transport este complemetar cu POR. Daca POR se ocupa de drumurile regionale si locale, POS Transport finanteaza infrastructura de importanta nationala si europeana: autostrazi, drumuri europene si nationale, aeroporturi si porturi nationale si regionale care fac parte din reteaua trans-europeana de transport TEN-T[i] sau cai ferate.Investitiile vor urmari asigurarea conexiunilor eficiente cu reteaua trans-europeana de transport TEN-T si cu portul Constanta, eficientizarea conexiunilor regionale (Grecia, Bulgaria, Turcia), incurajarea dezvoltarii sectoarelor feroviar, naval si inter-modal si nu in ultimul rand, minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si imbunatatirea sigurantei transporturilor.POS Transport are patru axe prioritare pe care vor fi investiti banii. Prima este modernizarea axelor de transport romanesti care fac parte din reteaua TEN-T (Coridorul IV, Coridorul VII): autostrazi, cai ferate, navigatie, etc. Una dintre prioritatile acestei prime axe este ruta Nadlac - Arad - Timisoara - Lugoj - Sibiu - Bucuresti - Constanta, pentru constructia de autostrazi si ruta Curtici - Predeal pentru cale ferata. Axa prioritara doi urmareste dezvoltarea infrastructurii din afara TEN-T: reabilitarea drumurilor nationale si constructia de by pass-uri, reabilitarea statiilor de cale ferata, reabilitarea porturilor si aeroporturilor de pe TEN-T. Axa trei vizeaza modernizarea materialului rulant de cale ferata dedicat calatorilor pentru retelele de cale ferata nationala si TEN-T, iar axa patru, dezvoltarea durabila a transporturilor: implementarea sistemelor inteligente de monitorizare si dirijare a traficului, siguranta circulatiei.

POS Transport acorda finantare fie din Fondul de Coeziune fie din Fondul de Dezvoltare Regionala, dar niciodata din ambele instrumente financiare, simultan, pentru o singura axa prioritara de investitii.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, autoritatea de management a POS Transport, a pregatit deja un portofoliu de proiecte care pot fi demarate imediat.

O particularitate a POS Transport, fata de celelalte programe este faptul ca exista un numar limitat de posibili beneficiari. Acestia sunt societatile si companiile nationale, institutiile publice de gestionare ale infrastructurilor si serviciilor publice de transport, din care mentionam Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri din Romania, Compania Nationala de Cai Ferate „CFR S.A.”, Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de Jos, Administratia Portului Maritim Constanta, Societatea Nationala de Transport Public Feroviar de Calatori, administratiile porturilor fluviale si aeroporturilor de pe TEN-T. Proiectele vor fi selectate de Ministerul Transporturilor din propunerile venite dintre partea acestor beneficiari.

4,5 miliarde de euro - Mediu

impreuna cu suma pentru cofinantare nationala (1 miliard), mediul inconjurator va beneficia in perioada 2007-2013 de 5,5 miliarde de euro, de investit in sistemul de canalizare, in cel de apa curenta si potabila sau cel de gestionare a deseurilor. Programul Operational Sectorial pentru Infrastructura de Mediu (POS Mediu) este finantat din doua fonduri: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) si Fondul de Coeziune.

in afara de obiectivele mentionate mai sus, POS Mediu va finanta si reabilitarea sistemelor municipale de termoficare in zonele cele mai poluate, proiecte pentru protectia naturii sau pentru dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor dezastrelor naturale in cele mai expuse zone.

Cele 6 axe prioritare de investitie ale POS Mediu sunt urmatoarele: extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata, dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate, imbunatatirea sistemelor municipale de termoficare in zonele prioritare selectate, implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a fenomenelor naturale periculoase in zonele cele mai expuse la risc, asistenta Tehnica. O prioritate a Ministerului Mediului in ultimul timp a fost realizarea portofoliului de proiecte cu care sa plece la drum in anul 2007. Multe dintre aceste proiecte au fost concepute si elaborate cu ajutorul banilor alocati Romaniei prin ISPA si acopera majoritatea judetelor Romaniei.

3,5 miliarde euro - Resurse umane

Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei (MMSSF) are peste 1000 de proiecte pregatite pentru a incepe absorbtia fondurilor europene alocate Romaniei prin Fondul Social European. La cele 3,5 miliarde de euro se adauga 635 milioane, cofinantare nationala, pentru perioada 2007-2013. Investirea banilor a fost planificata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

POS DRU isi propune integrarea durabila pe piata muncii a 850 mii de persoane pana in anul 2015. Pe langa acest obiectiv, POS DRU urmareste dezvoltarea resurselor umane din Romania: cresterea competitivitatii si accesului oamenilor pe piata muncii, asigurarea de oportunitati egale de invatare pe tot parcursul vietii.

Proiectele pregatite in portofoliul MMSSF, desi in numar mare, sunt proiecte mici si ieftine, elaborate pe cele 7 axe prioritare ale POS DRU: societatea bazata pe cunoastere-calitatea educatiei, invatarea pe tot parcursul vietii, cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii fortei de munca precum si a intreprinderilor, modernizarea serviciului public de ocupare, promovarea incluziunii sociale, si partea de asistenta tehnica pentru implementare. Dimensiunea redusa a acestor proiecte constituie atat un avantaj cat si un dezavantaj: ele sunt mai usor de elaborat si implementat, dar pentru absorbtia fondurilor alocate este necesar un numar mai mare de proiecte.

170,24 milioane de euro - Suport tehnic

Programul Operational Asistenta Tehnica (POS Asistenta), gestionat de Ministerul Finantelor Publice planifica cheltuirea a aproximativ 200 milioane de euro: 170 milioane din Fondul Social European si 30 milioane cofinantare, in perioada 2007-2013.

POS Asistenta finanteaza actiuni orizontale, adica proiecte comune pentru cel putin doua PO-uri.

Pot beneficia de sprijin financiar prin intermediul POS Asistenta institutiile implicate in managementul, implementarea, monitorizarea, certificarea, auditarea si evaluarea Fondurilor Structurale si Fondului de Coeziune: Autoritatile de Management (AM), Autoritatea Nationala pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ANCIS), Organismele Intermediare (OI), Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare si Plata (ACP), Institutul National de Statistica, Comisia Nationala pentru Prognoza, etc.

Se pot finanta proiecte pentru analiza si imbunatatirea sistemului de management al fondurilor europene, formare formatori, sprijin pentru Unitatea Centrala SMIS (sistemul informatic unic de management al instrumentelor structurale) din cadrul ANCIS, inclusiv functionarea help desk-ului.

Una dintre cele mai importante aspecte ale POS Asistenta este axa prioritara trei: comunicare si informare. Aici se vor finanta proiecte pentru publicitate generala si comunicare privind instrumentele structurale pentru asigurarea unui nivel adecvat de constientizare in randul beneficiarilor potentiali si populatiei in general, sprijin pentru Centrul de Informare pentru instrumentele structurale sau sprijin pentru dezvoltarea si asigurarea intretinerii paginii web pentru instrumentele structurale.

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 31.01.2007

Vizualizări: 88