Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Se lansează un nou apel pentru întreprinderile sociale de inserție din cadrul strategiilor de dezvoltare locală!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, 9 aprilie 2021, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii celui de-al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție.

Perioada de depunere

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 13.04.2021, ora 10.00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 14.06.2021, ora 14.00.

Cererile de finanțare se vor introduce utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Beneficiari eligibili

Apelul se adresează beneficiarilor de proiecte din cadrul celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală selectate la nivel național, de către Comitetul Comun de Selecție.

Finanțare acordată

Finanțările acordate pe un proiect pot fi cuprinse între minim 20.000 euro și maxim 200.000 euro.

Activități eligibile

Întreprinderile sociale vor putea solicita investiții:

  • În infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuințelor sociale
  • În infrastructura de sănătate și de servicii sociale - construirea/reabilitarea/ modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-sociale;
  • În infrastructura de educație - construire /reabilitare/modernizare/dotarea de unități de învățământ preuniversitar;
  • În amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate; 
  • Pentru construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție.

Pentru mai multe detalii, consultați Ghidul solicitantului.

Elena Buzilă,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POR

Vizualizări: 1698