Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POPAM: Finanțări pentru autoritățile de control și inspecție în domeniul pescăresc

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM a anunțat astăzi deschiderea depunerii cererilor de finanțare pentru apelul nr.7, în cadrul programului POPAM 2014-2020 pentru măsura VI.1 CONTROL ŞI EXECUTARE fără litera e).

Solicitările de finanțare pot fi introduse începând de astăzi, 06 aprilie 2021, ora 14:00, iar termenul limită este 23 aprilie 2021, la aceeași oră.

Valoarea totală de finanțare a fost stabilită la 2.000.000,00 lei, iar solicitanții pot primi finanțări cuprinse între minim 24.605.00 lei și maxim 2.000.000,00 lei.

Beneficiari eligibili

În cadrul acestui apel, solicitanții trebuie să îndeplinească 2 condiții:

 • Este o autoritate publică cu atribuții în domeniul controlului și inspecției din sectorul pescăresc;  
 • Nu se află în situațiile prevăzute la art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Activități eligibile

Proiectele pot beneficia de împrumuturi pentru:

 • achiziționarea, instalarea şi/sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware şi software informatic;
 • dezvoltarea, achiziționarea şi instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului şi a software-ului, necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicaţi în activităţile de pescuit şi de comercializare a produselor pescăreşti spre autorităţile relevante ale statelor membre şi ale Uniunii;
 • dezvoltarea, achiziționarea şi instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului şi a software-ului, necesare pentru a se asigura trasabilitatea produselor pescăreşti şi de acvacultură;
 • punerea în aplicare a unor programe pentru schimbul de date între statele membre şi pentru analiza acestora;
 • modernizarea şi achiziționarea de nave, de aeronave şi de elicoptere de patrulă, sub condiția ca acestea să fie utilizate în scopul controlului activităților de pescuit, cel puțin 60 % din timp;
 • achiziționarea altor mijloace de control, inclusiv dispozitive care permit măsurarea puterii motorului şi a echipamentelor de cântărit;
 • dezvoltarea unor sisteme inovatoare de control şi monitorizare şi punerea în aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul activităților de pescuit, inclusiv analiza ADN a peștilor sau dezvoltarea de site-uri internet referitoare la control;
 • programele de formare şi de schimb, inclusiv între statele membre, pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul şi supravegherea activităților din domeniul pescuitului;
 • analiza cost-beneficiu, precum şi evaluarea auditurilor efectuate şi a cheltuielilor suportate de autorităţile competente pe parcursul monitorizării, controlului şi supravegherii;
 • inițiativele care vizează sporirea gradului de sensibilizare atât în rândul pescarilor şi al altor părți interesate, precum inspectori, procurori şi judecători, cât şi în rândul publicului, privind necesitatea de a combate pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat.
 • costurile operaţionale suportate în cursul desfăşurării unui control mai strict pentru stocurile care fac obiectul unor programe specifice de inspecție şi control.
 • programele asociate cu punerea în aplicare a unui plan de acțiune stabilit în conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, inclusiv eventualele costuri operaționale implicate.

Conform comunicatului de presă, pentru a sprijini posibilii beneficiari ai proiectelor, DGP-AMPOPAM îi invită să completeze „Chestionarul pentru solicitanții de sprijin prin POPAM” și să îl trimită pe adresa de email: pescuit@madr.ro. Chestionarul este disponibil aici.

Descarcă ghidul

Elena Buzilă,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POPAM

Vizualizări: 60