Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiect de HG: Bugete record pentru programele de tip Rabla; UAT-urile și instituțiile publice ar putea deveni eligibile în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice în clădiri publice

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Fondului pentru mediu și al Administraţiei Fondului pentru Mediu a fost publicat spre consultare publică de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la 23 martie 2021.

Conform MMAP, programele AFM vor avea anul acesta un buget destinat plăților de aproximativ 2,8 miliarde de lei, aproape dublu față de cei 1,5 miliarde de lei din 2019.

Noutăți programe

RABLA CLASIC

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 va avea un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decât în 2020, care va permite achiziționarea a peste 55.000 de autovehicule noi, mai puțin poluante.

Vor fi majorate:

 • prima de casare de la 6.500 lei la 7.500 de lei;
 • ecobonus tehnologie hibrid (nu plug-in) de la 2.500 lei la 3.000 de lei;
 • ecobonus GNC/GPL/emisii sub 96 g CO2/km de la 1.000 lei la 1.500 de lei.

Suma maximă ce va putea fi decontată din costurile unei mașini noi prin RABLA CLASIC este de aproximativ 2250 euro, deoarece ecobonusurile pot fi combinate între ele și adăugate la prima de casare.

RABLA PLUS

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 va avea cel mai mare buget de la lansare - 400 de milioane de lei, dublu față de anul trecut.

Programul prin care este stimulat transportul cu emisii zero sau aproape de zero păstrează neschimbată cea mai mare primă din Europa pentru mașinile electrice: 10.000 de euro pentru full electric și circa 4500 de euro pentru mașini hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului nou.

Cu bugetul de anul acesta vor putea fi achiziționate până la 6.600 de mașini full electrice și aproximativ 5.000 de mașini hibride plug-in.

În 2021 Rabla și Rabla Plus vor fi informatizate integral, prin realizarea unor module informatice care vor permite înscrierea persoanelor juridice prin intermediul unei aplicații ce va verifica automat și facturile depuse de dealerii auto.

Ghidurile de finanțare vor fi modificate astfel încât să permită înscrierea continuă în limita bugetelor totale alocate, fără a mai fi necesară suspendarea la sfârșitul anului, până la aprobarea bugetului pentru anul următor.

RABLA ELECTROCASNICE

Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic va avea anul acesta un buget de 75 de milioane de lei, cel mai mare de până acum. Se vor păstra categoriile de echipamente ce pot fi achiziționate prin program: aparate frigorifice, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, aparate de aer condiționat,televizoare, laptopuri și tablete.

Prin sprijinul STS, aplicația informatică optimizată astfel încât să fie integrată cu software-urile și site-urile comercianților înscriși în program, este în faza finală de testare și va fi funcțională în scurt timp.

Înainte de lansarea programului va mai avea loc o sesiune de validare, pentru a da posibilitatea și altor comercianți să se înscrie în program.

TRANSPORT PUBLIC ELECTRIC

Va continua implementarea contractelor încheiate cu orașele București și Brașov pentru achiziționarea autobuzelor electrice și electic-hibride.

Va fi dezvoltat un program nou pentru „înverzirea” transportului local al elevilor - Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul elevilor – microbuze electric-hibride, electrice, GNC - care va avea un buget de 600 de milioane de lei.

INFRASTRUCTURĂ VERDE

Pentru dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice, sunt prevăzute:

 • continuarea programului destinat instalării stațiilor de reîncărcare în municipiile reședință de județ cu un buget de 21 milioane lei pentru aprobarea și încheierea contractelor în urma evaluării ultimelor 15 dosare de finanțare depuse în cadrul acestui program;
 • 500 de milioane de lei pentru un program nou destinat celorlalte categorii de autorități locale (municipii de rang II, orașe, stațiuni turistice etc.);
 • 175 de milioane de lei pentru un program nou destinat operatorilor economici care doresc să instaleze stații de reîncărcare pe autostrăzi, drumuri naționale și europene.

ILUMINATUL ECOLOGIC PUBLIC STRADAL

Programul privind iluminatul public stradal va continua având asigurate 800 de milioane de lei din care:

 • 500 milioane lei pentru lansarea unei noi sesiuni de finanțare în anul 2021,
 • 300 milioane lei pentru aprobarea dosarelor de finanțare depuse în sesiunea din anul 2020 și semnarea contractelor aferente.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CASE, ȘCOLI ȘI INSTITUȚII PUBLICE

Două programe ce asigură accesul la sisteme ecologice de încălzire și de izolație sau iluminat ecologic atât pentru persoane fizice, cât și pentru instituții publice, prin care se urmărește eficientizarea energetică a câtor mai multe clădiri din România.

În acest moment, MMAP se concentrează pe soluționarea dosarelor deja depuse, pentru a putea semna primele contracte de finanțare. Conform comunicatului oficial, se ia în calcul majorarea procentului de finanțare de care vor beneficia și cei care au depus deja dosarele.

Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri unifamiliale va avea un buget total de 429 de milioane de lei cu care se va putea finanța până la 15.000 de euro / locuință, pentru semnarea contractelor cu beneficiarii casnici care au depus deja dosarele, precum și cu cei care urmează să se înscrie în program.

Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri publice va avea alocată suma de 1,40 miliarde de lei. Deși, în primă instanță, programul a fost conceput doar pentru școli, conform MMAP, se ia în calcul extinderea eligibilității și la UAT și instituții publice, ghidul de finanțare fiind în curs de finalizare la nivelul AFM.

PANOURI FOTOVOLTAICE

MMAP se va asigura că sunt finalizate toate restanțele din sesiunea anterioară, astfel încât în cel mai scurt timp să fie relansat Programul denumit generic „Casa Verde Fotovoltaice” cu bugetul rămas neconsumat, dar cu un ghid îmbunătățit.

Conform MMAP, va fi relansat Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice cu un buget de 250 milioane lei, ținând cont de interesul manifestat de autoritățile locale, care și-au exprimat dorința de a participa, potrivit comunicatului oficial. În acest sens, se impune actualizarea situației privind gospodăriile izolate la nivel național.

INSTALAȚII DE RECICLARE ȘI TRATARE A DEȘEURILOR

Pentru că problema deșeurilor este și va rămâne o temă principală de acțiune, anul acesta, Programul privind gestionarea deșeurilor va avea 1,80 miliarde lei pentru lansarea unor sesiuni de finanțare astfel:

 • 50 milioane lei pentru închiderea unor noi depozite de deșeuri municipale neconforme, cuprinse în cauze aflate la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru care România riscă declanșarea unor proceduri de infringement;
 • 500 milioane lei pentru proiecte care au ca scop creșterea capacităților de reciclare prin realizarea instalațiilor de reciclare/tratare a deșeurilor realizate de operatorii economici; pentru această linie de finanțare, au fost declanșate demersurile pentru aprobarea majorării bugetului la 1 miliard de lei.
 • 1,25 miliarde lei pentru dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă la nivel local (sisteme automatizate de colectare selectivă supra și subterane, precum și platforme de depozitare temporară a deșeurilor în vederea selectării și sortării pe categorii de deșeuri).

ALTE PROGRAME ce vor primi finanțare

 • Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare cu un buget de 500 milioane lei pentru finanțarea sistemelor de alimentare cu apă, a celor pentru colectarea apelor uzate și a stațiilor de tratare/epurare a apei, luând în calcul numărul mare de localități deficitare din acest punct de vedere la nivel național.
 • Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin împădurirea terenurilor cu 200 milioane lei credite angajament propuse pentru lansarea unor sesiuni în anul 2021 și pentru semnarea contractelor de finanțare aferente. Pentru această linie de finanțare a fost constituit un grup de lucru sub coordonarea MMAP, care are ca scop identificarea priorităților de finanțare în domeniul împăduririlor la nivel național și elaborarea proiectelor de ghiduri.
 • Programul vizând dezvoltarea infrastructurii velo în Romania cu un buget de 500 de milioane de lei pentru piste de biciclete.

Descarcă proiectul de HG

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv 23.03.2021, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Persoana de contact este Mihaela Ene, adresă de e-mail: mihaela.ene@afm.ro.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MMAP

Vizualizări: 973