Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Clarificare privind documentația tehnico-economică a proiectelor care propun investiții în cadrul apelului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale”

În contextul mai multor solicitări de clarificare primite din partea solicitanților de finanțare referitoare la conținutul documentației tehnico–economice în cazul proiectelor care propun investiții în mai multe unități adminsitrativ-teritoriale în cadrul apelului de proiecte „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale”, AM POIM a făcut următoarele precizări:

  • Având în vedere faptul că pentru îndeplinirea condițiilor de finanțare, în special a cerinței privind numărul minim de gospodării propuse pentru conectare, a fost necesară, în anumite cazuri, planificarea de investiții în mai multe UAT, cererea de finanțare poate fi susținută printr-o documentație realizată în baza unuia sau mai multor certificate de urbanism (emise de Consilii Județene, respectiv autorități ale administrației publice locale);
  • Cu toate acestea, solicitanții de finanțare vor avea în vedere faptul că, în conformitate cu legislația aplicabilă (Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv art. 6^1, alin. 2), evaluarea efectelor asupra mediului se va realiza cumulat pentru întreaga investiţie propusă, nu separat pentru fiecare UAT / certificat de urbanism, și se va obține un singur act de reglementare de la autoritatea de mediu competentă.

Sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Vizualizări: 261