Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Peste 4,5 milioane euro pentru reabilitarea a două străzi și pentru modernizare a cinci obiective educaționale din Sebeș

Peste 4,5 milioane euro vor fi folosiți pentru finanțarea acestei noi inițiative pentru modernizarea unor obiective din domeniul educației și a două artere rutiere, în suprafață totală de peste 1,4 hectare, din municipiul Sebeș.

Contractul de finanțare nerambursabilă în valoare totală de peste 19,9 milioane lei a fost încheiat în cadrul Axei Prioritare 13 a Programului Operațional Regional 2014-2020, pe prioritatea de investiții prin care se acordă sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane.

Proiectul „Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în municipiul Sebeș” are o valoare totală de 19.926.264,34 lei, din care 19.313.990,93 lei (peste 4,14 milioane euro) reprezintă finanțarea nerambursabilă, diferența dintre cele două sume fiind fondurile proprii ale municipalității alocate pentru realizarea activităților.

Perioada de implementare a acestui proiect este estimată a se încheia în 31.12.2023.

 Această inițiativă are ca scop îmbunătățirea calității vieții populației, prin realizarea unei investiții integrate în infrastructura locală, respectiv edificarea unor imobile noi și modernizarea unora existente. Astfel, localnicilor li se vor asigura facilități educaționale de calitate, în concordanță cu cerințele moderne, și cu nevoile pieței muncii, pentru creșterea calității procesului educațional. Intervențiile la nivelul învățământului local au ca scop asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii și au în vedere obiectivul referitor la reducerea intenției de părăsire timpurie a școlii, în special de către elevii din mediile defavorizate.

Prin proiect se vor realiza investiții care vor sprijini populația din zona marginalizată a municipiului Sebeș (care beneficiază de serviciile educaționale ale Liceului Sportiv Sebeș aflat în apropiere) și din zona dezavantajată sub aspectul capitalului uman. Așadar, proiectul se adresează unei zone mai puțin dezvoltate din municipiu. Unitățile de învățământ și străzile urbane vizate de proiect au fost alese astfel încât sa deservească zone care pun accent pe grupurile vulnerabile, din punct de vedere social, economic, al condițiilor de locuire și al calității mediului urban în care trăiesc.

Investițiile vizează zona din proximitatea Zonei marginalizate (ZUM) Sebeș, precum si zona Petrești, cartiere în care capitalul uman nu este dezvoltat corespunzător. La nivelul municipiului Sebeș se constată actualmente discrepanțe în ceea ce privește dezvoltarea diverselor zone, precum și în ceea ce privește dotarea cu infrastructură potrivită sau acces la servicii. La nivelul ciclului preșcolar se observă că acum nu există nicio creșă. Coroborat cu faptul că în conformitate cu prevederile legale în vigoare grădinițele pot admite copii începând cu vârsta de 4 ani, aceasta situație creează o serie de probleme atât părinților, cât și asistenților maternali care au în îngrijire copii până la vârsta respectivă. Numărul de locuri în învățământul preșcolar este insuficient, aspect mai pregnant in localitatea aparținătoare Petrești. Spatiile de învățământ obligatoriu sunt învechite și lipsite de facilități moderne, nefiind respectate normele de proiectare a clădirilor destinate activităților școlare. La fel, lipsește o sală de sport care să deservească zona Petrești – școala și grădinița din această localitate.

Sursa: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 104