Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul RO-Cultura: 63 de proiecte selectate la finanțare pe apelul „Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului”

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021, a anunțat vineri, 19 martie 2021, finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 2).  

Apelul a fost deschis în perioada 1 aprilie – 1 iulie 2020, ora 16:00.

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 2.000.000 euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 Euro și 200.000 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip instituție publică de cultură, respectiv 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip ONG sau societăți comerciale/ societăți cooperative.

Printre solicitanții eligibili s-au numărat instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), ONG-urile și IMM-urile din sectoarele culturale și creative.

În cadrul apelului au fost depuse în EMSC 97 cereri de finanțare în valoare totală de 83.918.477,72 lei (17.382.343,46 euro) reprezentând valoarea nerambursabilă solicitată, respectiv 92.985.275,08 lei (19.260.382,59 euro) reprezentând valoarea totală eligibilă solicitată. Dintre proiectele înregistrate, 83 de proiecte sunt dezvoltate în parteneriat cu entități culturale din România și/ sau Statele Donatoare (57 de proiecte implică entități din Norvegia, 9 din Islanda și 2 din Liechtenstein). 

În urma evaluării administrative și a eligibilității, 18 proiecte au fost respinse ca neconforme/neeligibile, iar 79 au fost admise în etapa de verificare tehnico-financiară. Dintre acestea, 63 proiecte au obținut un punctaj mai mare de 70 puncte, iar 16 proiecte nu au întrunit pragul minim.

Descarcă listele

Raportul final de evaluare tehnico-financiară aferent fiecărui proiect este disponibil și poate fi vizualizat în contul EMSC, secțiunea DOCUMENTE.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, lista finală a proiectelor finanțate în limita bugetului disponibil va fi publicată după parcurgerea ultimei etape de evaluare, respectiv Comitetul de Selecție care va fi organizat în perioada următoare, conform comunicatului oficial.

Sursa: Programul RO-Cultura

Vizualizări: 285