Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Finanțare Regio pentru două școli din comunele Cobia și Dragodana, județul Dâmbovița

Joi, 18 martie 2021, au fost semnate contractele de finanțare pentru școli aparținând celor două comune din județul Dâmbovița, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Primăria Comunei Cobia a primit fonduri Regio pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gherghițești”, prin care își propune asigurarea unei educații de calitate și atractive, în vederea reducerii abandonului școlar, în cadrul Școlii cu clasele I-VIII din satul Gherghițești, prin reabilitarea, modernizarea și extinderea unității de învățământ și creșterea gradului de participare la procesul educațional la nivelul învățământului obligatoriu. Durata de implementare a proiectului este de 98 de luni, în perioada 20 octombrie 2015 – 30 noiembrie 2023, cu bugetul având o valoare totală de 8.081.479,72 lei, din care peste cinci milioane de lei este finanțarea nerambursabilă de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 772,51 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 2,26 milioane de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

„Extindere și dotare Școala Boboci cu 8 săli de clasă și 3 laboratoare, sală de sport, amenajare incintă și împrejmuire” este proiectul pentru care Primăria Comunei Dragodana din județul Dâmbovița a obținut fonduri Regio în vederea extinderii imobilului Școlii Boboci din satul Picior de Munte, comuna Dragodana, și dotării lui în scopul îmbunătățirii infrastructurii educaționale. Activitățile presupun realizarea a opt săli de clasă, a trei laboratoare și a unei săli de sport, amenajarea incintei și împrejmuirea scolii, astfel încât să fie create condiții adecvate pentru desfășurarea activităților sportive și educaționale, alături de dotarea corespunzătoare a investiției propuse prin proiect. Durata de implementare a proiectului este de 71 de luni, în perioada 1 februarie 2018 – 31 decembrie 2023, bugetul având o valoare totală de 9.828.829,36 lei, din care 8,35 milioane de lei este finanțarea nerambursabilă de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 1,27 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproape 197 de mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

Sursa: Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Vizualizări: 134