Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Apelul privind infrastructura socială pentru grupul vulnerabil „Copii” a fost prelungit

Joi, 18 martie, AM POR a publicat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice, și administrației (MDLPA) nr. 373/18.03.2021, pentru modificarea „Secțiunii 2.2 - Care este perioada În care pot fi depuse proiectele” din „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor În cadrul apelurilor de proiecte pentru P.O.R.202018/ 8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: Copii, din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - lnvestițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3366/2020, ce extinde perioada pentru depunere a proiectelor privind infrastructura socială pentru grupul vulnerabil „Copii”.

Astfel, noul termen pentru transmiterea cererilor de finanțare prin intermediul sistemul electronic MySMIS 2014+ este 1 iulie 2021, ora 12:00, termenul inițial fiind 1 aprilie 2021.

Celelalte prevederi ale Ordinului MDLPA nr. 3366/2020, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Mai multe detalii despre apel sunt disponibile aici.

Sursa: Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Vizualizări: 304