Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul InvestEU a fost aprobat! Regulamentul de instituire va intra în vigoare la începutul lunii aprilie

Consiliul UE a adoptat ieri, 17 martie 2021, InvestEU, noul program de investiții al Uniunii Europene, se arată într-un comunicat oficial.

Noul program reunește diferite instrumente financiare disponibile în prezent pentru a sprijini investițiile în UE. Urmând exemplul pozitiv al Fondului european pentru investiții strategice, programul urmărește să mobilizeze investiții publice și private în UE prin intermediul unei garanții bugetare a UE în valoare de 26,2 miliarde EUR care va sprijini proiecte de investiții ale partenerilor financiari, cum ar fi Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), băncile naționale de promovare și instituțiile financiare internaționale.

Datorită unui efect multiplicator, este de așteptat ca InvestEU să mobilizeze investiții suplimentare de peste 370 de miliarde EUR în următorii șapte ani, contribuind la redresarea economică și la prioritățile de politică ale UE pe termen mediu și lung, printre acestea numărându-se tranziția verde și cea digitală.

Mobilizarea investițiilor în Europa este un factor esențial pentru redresarea economică și îndeplinirea obiectivelor noastre pe termen lung. InvestEU va juca un rol important în acest sens, contribuind la finanțarea unor proiecte care ajută la construirea unor societăți mai verzi și mai digitale, care sprijină inovarea și IMM-urile și care promovează incluziunea socială. Aștept cu interes un proces rapid de punere în aplicare, pentru ca primele proiecte care vor beneficia de InvestEU să poată demara cât mai curând posibil”, a declarat João Leão, ministrul finanțelor al Portugaliei.

Garanția bugetară a UE va fi împărțită, cu titlu indicativ, în patru componente de politică ale InvestEU, după cum urmează:

  • Infrastructură durabilă (de exemplu proiecte în domeniile energiei durabile, conectivității digitale, transporturilor și economiei circulare): 37,8%
  • Cercetare, inovare și digitalizare (de exemplu aducerea pe piață a rezultatelor cercetării, proiecte privind inteligența artificială): 25,1%
  • IMM-uri (facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri): 26,4%
  • Investiții sociale și competențe (de exemplu proiecte în domeniul educației și formării, locuințelor sociale și sănătății): 10,6%

Investițiile de importantă strategică pentru UE pot beneficia, de asemenea, de sprijin în cadrul tuturor componentelor de politică.

Pentru a sprijini tranziția verde a UE, cel puțin 30% din investițiile din cadrul InvestEU vor contribui la acțiunile climatice ale UE. O schemă pentru o tranziție justă, instituită orizontal la nivelul tuturor componentelor de politică, va sprijini teritoriile cel mai puternic afectate de procesul de tranziție către obiectivele climatice ale UE.

În plus, pentru a beneficia de finanțare, proiectele de investiții trebuie să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” și să asigure că nu dăunează obiectivelor de mediu ale UE.

InvestEU va putea acorda sprijin sub formă de capital IMM-urilor care au suferit în urma crizei provocate de COVID-19, cu condiția să nu fi fost încă în dificultate suficient pentru a beneficia de ajutor de stat la sfârșitul anului 2019.

Statele membre vor putea utiliza InvestEU pentru a implementa o parte din planurile lor de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. În plus, vor avea de asemenea posibilitatea de a orienta o parte din fondurile lor structurale către InvestEU pentru a mobiliza investiții suplimentare.

Descarcă regulamentul de instituire

Etapele următoare

Se preconizează că regulamentul de instituire a InvestEU va intra în vigoare la începutul lunii aprilie, iar apoi Comisia va finaliza procedurile necesare cu partenerii de punere în aplicare.

Companiile și promotorii de proiecte ar trebui să poată începe să solicite finanțare până la jumătatea anului 2021.

Sursa: Consiliul UE

Vizualizări: 561