Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Consiliul UE și Parlamentul European încep negocierile cu privire la cel de al 8-lea Program de acțiune pentru mediu

Ambasadorii statelor membre ale UE au aprobat ieri, 17 martie 2021, un mandat pentru începerea negocierilor dintre Consiliu și Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord cu privire la cel de al 8-lea Program de acțiune pentru mediu. PAM 8 va servi drept ghid pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor privind mediul și clima până în 2030.

De peste 40 de ani, programele de acțiune pentru mediu au asigurat acțiuni previzibile și coordonate pentru politicile europene privind mediul și clima. Mandatul aprobat astăzi transmite un mesaj clar: statele membre doresc ca PAM 8 să fie un cadru de politică ambițios care să ghideze acțiunea noastră până în 2030, să livreze rezultate și să ne permită să ne monitorizăm realizările în construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punct de vedere al impactului asupra climei”, a declarat João Pedro Matos Fernandes, Ministrul Mediului și Politicilor Climatice.

Statele membre au adăugat în poziția lor dispoziții cu privire la necesitatea de a defini în continuare liniile de acțiune după ce acțiunile-cheie ale Pactului verde european vor fi puse în aplicare până în 2024. Propunerea Comisiei pentru PAM 8 se bazează pe Pactul verde european și pe lista de acțiuni detaliate în acesta, iar, în mod excepțional, nu include o listă de acțiuni. Statele membre solicită Comisiei să efectueze în 2024 o evaluare la jumătatea perioadei, urmată în 2025 de o propunere legislativă de modificare a PAM 8 pentru a le permite colegiuitorilor adăugarea măsurilor necesare care urmează să fie luate în perioada 2025-2030.

Statele membre au adăugat, de asemenea, mai multe specificații la noul cadru de monitorizare care va fi instituit în PAM 8 pentru a monitoriza progresele înregistrate în atingerea obiectivelor sale prioritare. Statele membre au adăugat, în special, obligația Comisiei de a face un bilanț anual al progreselor înregistrate, precum și de a prezenta o listă a acțiunilor pe care le-a întreprins și a acțiunilor pe care intenționează să le întreprindă pentru a pune în aplicare obiectivele prioritare.

Context

PAM 8 vizează accelerarea tranziției verzi într-un mod echitabil și favorabil incluziunii, obiectivul pe termen lung pentru 2050 „O viață bună, în limitele planetei” fiind deja stabilit în PAM 7. Cele șase obiective tematice prioritare ale PAM 8 vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adaptarea la schimbările climatice, un model de creștere care redă planetei mai mult decât consumă, un obiectiv ambițios de reducere la zero a poluării, protejarea și refacerea biodiversității și reducerea principalelor presiuni asupra mediului și a climei legate de producție și consum.

Programele de acțiune pentru mediu au condus dezvoltarea politicii UE în domeniul mediului încă de la începutul anilor ’70. La 4 octombrie 2019, Consiliul a aprobat concluziile cu privire la un viitor PAM 8, invitând Comisia să prezinte un program pentru perioada 2021-2030 ambițios și orientat.

La 14 octombrie 2020, Comisia Europeană a prezentat propunerea sa de „decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030”.

Sursa: Consiliul UE

Vizualizări: 246