Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Consultare la nivel european privind noul Plan de acțiune al UE pentru economia socială

La începutul lunii martie 2021, Comisia Europeană a lansat spre consultare publică Planul de acțiune al UE pentru economia socială.

Inițiativa urmărește să stimuleze contribuția organizațiilor din sectorul economiei sociale la o creștere echitabilă și durabilă. Conform CE, aceasta va stimula investițiile sociale, va sprijini actorii din economia socială să se lanseze, să se extindă, să inoveze și să creeze locuri de muncă.

Inițiativa își propune să ofere un set coerent de măsuri și să creeze condiții favorabile economiei sociale pentru a-și îndeplini potențialul de a contribui la o creștere durabilă și favorabilă incluziunii și la o redresare echitabilă, realizând în același timp tranzițiile ecologice și digitale.

Inițiativa pentru afaceri sociale din 2011 (The 2011 Social Business Initiative) și acțiunile sale de urmărire au acoperit cinci domenii de intervenție:

 • mediul instituțional și de reglementare;
 • vizibilitate, recunoaștere și o mai bună înțelegere;
 • acces la finanțare;
 • noi tehnologii și digitalizare;
 • cooperare internațională.

Feedback-ul preliminar din partea părților interesate sugerează că, deși s-au realizat progrese semnificative, aceste domenii de intervenție sunt în continuare relevante, pe lângă ele fiind necesare încă multe alte îmbunătățiri.  

Prin urmare, planul de acțiune ar putea propune politici, programe, procese și instrumente la nivelul UE care să:

 • sporească vizibilitatea economiei sociale, precum și înțelegerea caracteristicilor sale specifice și a impactului pozitiv asupra societății și a mediului în rândul publicului larg, al factorilor de decizie politică la toate nivelurile și al finanțatorilor;
 • îmbunătățească accesul economiei sociale la finanțarea publică și privată pe întreg teritoriul UE, precum și să ofere o disponibilitate investițională a organizațiilor de economie socială și a întreprinderilor sociale;
 • încurajeze organizațiile de economie socială și întreprinderile sociale să se extindă, de exemplu printr-un acces mai bun la achizițiile publice, cooperarea consolidată cu sectorul public, întreprinderile obișnuite și alte organizații ale economiei sociale sau prin utilizarea tehnologiei moderne;
 • faciliteze crearea, extinderea și reproducerea inovației sociale;
 • sprijine digitalizarea și ecologizarea economiei sociale și să promoveze experiența acesteia în promovarea unei tranziții digitale și ecologice incluzive;
 • încurajeze antreprenoriatul social, în special a tinerilor antreprenori, a întreprinderilor nou înființate și, de asemenea, prin intermediul organizațiilor relevante de sprijinire a afacerilor;
 • sprijine schimbul și diseminarea de experiență și bune practici cu impact în legătură cu inovarea socială și economia socială în general pentru toate părțile interesate, în special cu autoritățile publice, intermediarii financiari și organizațiile din economia socială;
 • împuternicească organizațiile economiei sociale, rețele acestora și organizațiile de sprijin;
 • consolideze economia socială în țările din afara UE, în special în țările de extindere și de vecinătate;
 • promoveze economia socială prin intermediul forumurilor și rețelelor internaționale, în special contribuția sa la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD).

Descarcă foaia de parcurs

Perioada de formulare a observațiilor: 01 Martie 2021 - 26 Aprilie 2021.

Adoptarea planului de către CE este planificată pentru al patrulea trimestru din 2021.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Comisia Europeană  

Vizualizări: 241