Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă, derulată în cadrul Programului RO-CULTURA, în consultare publică!

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021, a publicat ieri, 10 martie 2021, în consultare, Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA.  

Activitățile eligibile vizează sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă, precum:

 • Inițiative de artă contemporană incluzând elemente din cultura romă (artă vizuală, artă dramatică, muzică, literatură, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau/și internațional;
 • Producții artistice bazate pe cercetarea istoriei culturale a Romilor;
 • Organizarea de evenimente culturale cu participarea romilor și a populației majoritare, cu scopul de a promova înțelegerea reciprocă, contribuind astfel la combaterea prejudecăților de ambele părți;
 • Schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • Inițiative dedicate creșterii incluziunii (ex.: ateliere artistice sau cluburi de artă dedicate copiilor de etnie romă);
 • Inițiative de sensibilizare a publicului și promovare receptării culturii rome;
 • Implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la îmbunătățirea situației persoanelor de etnie romă;
 • Activități de formare/dezvoltare profesională a persoanelor de etnie romă, în sectoarele culturale și creative, prin activități de instruire non-formală, observare directă la locul de muncă (job shadowing, mentorship etc.) vizite de studiu etc.

Categoriile de solicitanți/beneficiari eligibili sunt:

 • Organizație neguvernamentală;
 • Societate sau societate cooperativă;
 • Instituție publică a cărei activitate principală constă în promovarea culturii rome și/sau a incluziunii persoanelor de etnie romă;
 • Instituție publică de cultură: muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.;
 • Instituție de educație și/sau de cercetare de drept public sau de drept privat.

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu entități din România și/sau din statele donatoare.

Valoarea totală estimată a bugetului este de 2.000.000 euro, iar numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 40.

Descarcă proiectul

Observațiile și propunerile se vor trimite prin completarea formularului de propuneri și se pot transmite la adresa de e-mail office@ro-cultura.ro, până la data de 22 martie 2021.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: RO-CULTURA

Vizualizări: 284