Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Precizări ale AM POCA privind apelurile pentru consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

La sfârșitul săptămânii trecute, AM POCA a publicat, în contextul întrebărilor frecvente primite privind parteneriatele, un set de precizări privind apelurile CP14/2021 - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, atât pentru regiunea mai dezvoltată, cât și pentru regiunile mai puțin dezvoltate (POCA/660/2/1 și POCA/659/2/1), astfel:

„Parteneriatul în implementarea proiectului este diferit de parteneriatul pentru dezvoltare locală.

  • Parteneriatul în implementarea proiectelor (în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 și HG93/2016) se realizează între partenerii și solicitanții eligibili stabiliți în ghidul solicitantului, secțiunea 3.3 „Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor”.

Conform Ghidului solicitantului, solicitanții și partenerii eligibili sunt ONG-uri (inclusiv structurile asociative ale autorităților administrației publice, camerele de comerț) și parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).

Între partenerii care implementează proiectul se încheie un Acord de parteneriat, conform modelului prevăzut în anexa V.2 a ghidului solicitantului.

Parteneriatul pentru dezvoltare locală (PDL), în înțelesul acestui ghid, este o formă de cooperare și colaborare în vederea asigurării dezvoltării locale, din care trebuie să facă parte:

  • autorități publice locale (comună, oraș, municipiu/județ);
  • ONG-uri și/sau parteneri sociali (solicitanții și partenerii eligibili stabiliți în ghidul soliciantului).

AM POCA nu impune un model de PDL, partenerii fiind liberi să stabilească și să includă acțiuni care sunt relevante pentru comunitatea locală vizată, specifice Fondului Social European, conform comunicatului oficial. 

Parteneriatul trebuie să fie constituit înainte de depunerea proiectului (pentru că autoritatea locală trebuie să ia parte la analiza nevoilor pe care se fundamentează activitățile din proiect care vizează acest parteneriat) și pentru realizarea unor activități pe care solicitantul le propune prin proiect.

Acesta se concretizează în existența celor 3 documente menționate în ghid, respectiv:

  • acord semnat de președintele/reprezentantul legal al ONG-ului și sau partenerul social și primar/președinte CJ;
  • procedură de colaborare /regulamentul de organizare și funcționare al parteneriatului;
  • raport de activitate de funcționare a parteneriatului (document care va fi transmis AM la 6 luni după finalizarea proiectului pentru a dovedi funcționalitatea parteneriatelor).

O autoritate locală (comună, oraș, municipiu, județ) poate fi partener pentru dezvoltare locală în mai multe proiecte, cu condiția ca obiectivul/obiectivele proiectelor să fie diferite.”

Sursa: AM POCA 

Vizualizări: 346