Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Apelurile „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II” au fost relansate!

AM POCU a relansat ieri, 4 martie 2021, apelurile competitive „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, după cum urmează:

  • Apelul competitiv „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II” destinat regiunilor mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia;
  • Apelul competitiv „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II” destinat regiunii dezvoltate București – Ilfov.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului:

  • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Valoarea maximă eligibilă a unui proiect per fiecare din aceste regiuni este de 2.500.000 euro;
  • Pentru regiunea dezvoltată - Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 2.000.000 euro.

Solicitant eligibil:

  • Institut sau instituţie medicală publică – spitalele publice cu servicii de obstetrică-ginecologie de nivelul III7 care au competență la nivelul regiunii de dezvoltare vizate de proiect (trebuie să-i fie arondat cel puțin un județ din regiunea de dezvoltare pe care o vizează proiectul). Este obligatoriu ca acesta să fie localizat în regiunea de dezvoltare pentru care aplică, cu excepția regiunii Sud Muntenia pentru care instituția care are rol de solicitant poate fi localizată și în regiunea București Ilfov.

Parteneri eligibili:

  • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
  • Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;
  • Autorități ale administrației publice locale (exclusiv pentru subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2);
  • Autorități publice - spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
  • ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2)

Descarcă ghidul

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 5 martie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 5 aprilie 2021 ora 16.00.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Vizualizări: 832