Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Directive europene privind transparentizarea activității întreprinderilor multinaționale sau întreprinderilor autonome

Ambasadorii statelor membre au mandatat miercuri, 3 martie 2021, președinția portugheză să se angajeze în negocieri cu Parlamentul European pentru adoptarea rapidă a propunerii de directivă privind comunicarea de informații referitoare la impozitul pe profit de către anumite întreprinderi și sucursale, denumită în mod curent Directiva privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte (CBCR).

Directiva impune întreprinderilor multinaționale sau întreprinderilor autonome cu venituri totale consolidate de peste 750 de milioane EUR în fiecare din ultimele două exerciții financiare consecutive, indiferent dacă acestea au sediul în UE sau în afara acesteia, să facă public într-un raport specific impozitul pe profit pe care îl plătesc în fiecare stat membru, împreună cu alte informații fiscale relevante.

Băncile sunt exceptate de la prezenta directivă, deoarece sunt obligate să comunice informații similare în temeiul unei alte directive.

Pentru a evita sarcini administrative disproporționate pentru întreprinderile vizate și pentru a limita informațiile comunicate la ceea ce este absolut necesar pentru a permite un control public efectiv, directiva prevede o listă completă și finală de informații care trebuie comunicate.

Raportarea va trebui să aibă loc în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar în cauză. Directiva stabilește condițiile în care o întreprindere poate obține amânarea comunicării informațiilor pentru o perioadă de cel mult șase ani.

Aceasta prevede, de asemenea, cine are responsabilitatea efectivă de a asigura respectarea obligației de raportare.

Statele membre vor avea doi ani la dispoziție pentru a transpune directiva în dreptul național.

Etapele următoare

Pe baza mandatului de negociere convenit, președinția portugheză va analiza împreună cu Parlamentul European posibilitatea ajungerii la un acord pentru adoptarea rapidă a directivei în a doua lectură („acord timpuriu în a doua lectură”).

Context

Propunerea de directivă, prezentată în aprilie 2016, face parte din planul de acțiune al Comisiei privind un sistem mai echitabil de impozitare a întreprinderilor.

Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură la 27 martie 2019.

Sursa: Consiliul UE

Vizualizări: 135