Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Consiliul UE a aprobat pachetul legislativ privind politica de coeziune în valoare de 330 de miliarde euro

Uniunea Europeană pune la dispoziție peste 330 de miliarde EUR pentru proiecte regionale și locale în perioada 2021-2027, prin intermediul fondurilor structurale, pentru a contribui la reducerea disparităților economice și la stimularea redresării în urma pandemiei.

Consiliul UE a transmis ieri, 3 martie 2021, faptul că ambasadorii la UE ai statelor membre au aprobat textele juridice ce reglementează fondurile, care reprezintă aproape o treime din bugetul pe șapte ani al UE, confirmând astfel acordul politic la care s-a ajuns cu Parlamentul European.

Noi priorități de investiții

Pachetul de coeziune pentru perioada 2021-2027 prevede investiții multianuale, majoritatea resurselor fiind concentrate pe țările și regiunile mai puțin dezvoltate, pentru a promova coeziunea socială, economică și teritorială în întreaga UE. În contextul crizei actuale, acest lucru nu numai că va atenua efectele sociale și economice pe termen lung ale pandemiei de COVID-19, ci va contribui și la funcționarea pieței unice.

Colegiuitorii au convenit asupra a cinci noi obiective de politică, care reflectă principalele priorități ale UE:

  1. Europă mai competitivă și mai inteligentă
  2. Europă mai verde, rezilientă, cu o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către zero emisii de dioxid de carbon
  3. Europă mai conectată
  4. Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale
  5. Europă mai aproape de cetățeni

Proiectele finanțate din fonduri cuprind de la infrastructura de transport, spitale și asistență medicală, energie curată, gestionarea apei, dezvoltare urbană durabilă, cercetare, inovare și digitalizare, până la regimuri privind ocuparea forței de muncă, incluziune socială, educație și formare.

Simplificare și eficiență

Noua legislație simplifică normele, reducând birocrația și asigurând cheltuirea mai eficientă a resurselor, conform comunicatului oficial.

Este important faptul că aceasta a fost legată de semestrul european, un cadru pentru coordonarea politicilor economice, care duce la formularea de recomandări pentru reforme structurale la nivel național. Acest lucru va îndruma statele membre cu privire la modul optim de a investi banii din fonduri pentru a avea un impact mai puternic la nivel regional și local.

În plus, accesul la resursele de coeziune este condiționat de respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE și a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap.

Proiectul de act legislativ prevede, de asemenea, o monitorizare eficace a pieței achizițiilor publice, precum și o mai mare transparență, statele membre furnizând informații mai detaliate referitoare la destinatarii finanțării.

Politici climatice

În ansamblu, aproximativ 30 % din fondurile structurale vor contribui la decarbonizarea economiei, fiecare tip de activitate de investiții având un coeficient climatic specific. De asemenea, proiectele ar trebui să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, în conformitate cu obiectivele de mediu ale UE.

Răspunsul în caz de criză

În 2020, politica de coeziune s-a dovedit a fi esențială pentru răspunsul imediat la pandemia de COVID-19. Prin modificarea normelor actuale, s-au pus rapid la dispoziția statelor membre lichidități din alocările neutilizate, cu flexibilitatea de a fi cheltuite acolo unde era cea mai mare nevoie de ele. Pe baza acestei experiențe, a fost adăugată o nouă dispoziție pentru utilizarea temporară a fondurilor ca răspuns la situații de urgență viitoare.

Etapele următoare

Se așteaptă ca Parlamentul European să confirme acordul politic în luna martie. Deși este foarte probabil ca proiectele de regulamente să intre în vigoare în iunie, în urma revizuirii de către experții juriști-lingviști, alocările pentru statele membre vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021.

Sursa: Consiliul UE 

Vizualizări: 226