Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fondurile Regio îmbunătățesc infrastructura de educație din municipiul Târgoviște

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a anunțat miercuri, 26 februarie 2021, semnarea a două contracte de finanțare obținută din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Consiliul Județean Dâmbovița este beneficiarul fondurilor nerambursabile Regio pentru proiectul „Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități la Școala Gimnazială Specială Târgoviște”, ce va fi implementat în 71 de luni, în perioada 21 februarie 2018 – 31 martie 2023. Principalele activități ce vor fi realizate în cadrul proiectului sunt: lucrările de reabilitare și refuncționalizare a clădirii principale a Școlii Gimnaziale Speciale Târgoviște, dotarea necesară pentru realizarea procesului educațional în bune condiții, amenajarea unei gospodării de apă, amenajări exterioare, împrejmuirea terenului de sport și a incintei școlii, realizarea spațiilor verzi din perimetrul unității de învățământ, realizarea rețelelor exterioare de utilități și branșamentele acestora, precum și achiziționarea și montarea unui grup electrogen pentru alimentarea cu energie electrică în cazul avariilor la rețeaua principală.

Bugetul proiectului are o valoare totală de 7.254.320,44 lei, din care peste 6 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 929.000 lei sunt fonduri de la bugetul național, iar contribuția beneficiarului este de peste 250.000 de lei.

Primăria Municipiului Târgoviște va implementa proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale ‘Tudor Vladimirescu’ din Târgoviște, județul Dâmbovița” cu fonduri nerambursabile Regio, având ca obiectiv realizarea de investiții în școala cu același nume. În cele 90 de luni de implementare ale proiectului, 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2023, va fi reabilitat corpul principal de clădire al Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, va fi supraetajată sala de sport, va fi amenajată curtea interioară pentru funcționalizarea ca bază sportivă și va fi extinsă cu un corp administrativ și sală festivități, în vederea creșterii accesului, calității și atractivității educației în municipiul Târgoviște.

Investiția are un buget cu valoarea totală de 20.656.566,55 lei, din care aproape 7,5 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din FEDR, aproape 2,68 milioane de lei reprezintă fondurile de la bugetul național, iar peste 489 de mii de lei este contribuția beneficiarului.

Sursa: ADR Sud Muntenia

Vizualizări: 51