Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Comisia Europeană lansează o consultare publică referitoare la normele revizuite privind ajutoarele de stat pentru proiecte importante de interes european comun

Comisia Europeană a lansat marți, 23 februarie 2021, o consultare publică prin care invită toate părțile interesate să prezinte observații referitoare la propunerea de revizuire specifică a Comunicării privind normele în materie de ajutoare de stat pentru proiecte importante de interes european comun („Comunicarea privind PIIEC”). Părțile interesate pot răspunde la consultare timp de opt săptămâni, până la 20 aprilie 2021.

Comunicarea privind PIIEC are obiectivul de a facilita apariția proiectelor mari cu caracter transnațional care aduc beneficii semnificative economiei UE și cetățenilor săi, prin remedierea disfuncționalităților importante ale pieței din cadrul lanțurilor valorice strategice.

Comisia a efectuat o evaluare a actualei Comunicări privind PIIEC în cadrul verificării adecvării ajutoarelor de stat. Evaluarea a arătat că dispozițiile actuale ale Comunicării privind PIIEC funcționează bine în ansamblu și reprezintă un instrument eficace pentru facilitarea apariției PIIEC. În același timp, ar putea fi necesare unele ajustări specifice pentru a clarifica normele relevante privind ajutoarele de stat și anumite noțiuni în conformitate cu practica decizională a Comisiei.

În acest context, Comisia propune o serie de modificări specifice, pentru a reflecta experiența dobândită în urma aplicării normelor în vigoare și pentru a alinia comunicarea la prioritățile actuale ale UE:

  • clarificarea anumitor noțiuni (de exemplu, definiția „proiectului integrat”) și oferirea de orientări suplimentare cu privire la anumite criterii stabilite în comunicare, cum ar fi normele aplicabile atunci când se combină sprijin public din diferite surse, inclusiv din fondurile UE, pentru a finanța un PIIEC;
  • facilitarea implicării directe și indirecte în PIIEC a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), în conformitate cu Strategia industrială și cu Strategia pentru IMM-uri a Comisiei. În această privință, proiectul de comunicare revizuită recunoaște rolul special pe care îl joacă IMM-urile în economia UE și propune simplificarea evaluării efectuate de Comisie în situațiile în care ajutoarele de stat, în special pentru IMM-uri, sunt mai puțin susceptibile de a denatura în mod nejustificat concurența, de exemplu având în vedere cuantumul acestor ajutoare;
  • consolidarea suplimentară a caracterului deschis al PIIEC (de exemplu prin prevederea faptului că toate statele membre trebuie să aibă posibilitatea reală de a participa la un proiect emergent) și a coerenței acestora cu politicile UE, în special în sprijinul transformării verzi și digitale.

Etapele următoare

Perioada de aplicare a actualei Comunicări privind PIIEC a fost prelungită până la sfârșitul anului 2021, pentru a se asigura previzibilitatea și securitatea juridică pe parcursul procesului de revizuire.

Pe lângă consultarea părților interesate, textul propus al Comunicării privind PIIEC va fi, de asemenea, discutat în cadrul unei reuniuni între Comisie și statele membre care va avea loc spre sfârșitul perioadei de consultare.

Adoptarea noii Comunicări privind PIIEC este planificată pentru a doua jumătate a anului 2021.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 133