Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCA: Ghidurile solicitantului pentru apelurile dedicate sprijinirii măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, în consultare publică!

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), a lansat ieri, 23 februarie 2021, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Ghidul solicitantului pentru apelul: Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, pentru regiunile mai puțin dezvoltate, împreună cu anexele acestuia, precum și Ghidul pentru apelul dedicat regiunii mai dezvoltate București-Ilfov.

Acțiunile prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos:

 • dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției;
 • efectuarea de sondaje privind percepţia publică, studii, analize și cercetări științifice privind aspecte legate de corupție;
 • elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile/instituțiile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție;
 • elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției, prevenirea conflictelor de interese;
 • creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție;
 • creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile/ instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare profesională);
 • cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează personalului din autoritățile/ instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese prin vot, personal de conducere).             

Solicitanți în cadrul acestui apel pot fi municipiile și județele din regiunea mai dezvoltată care nu au obținut finanțare în cadrul apelului, respectiv municipiile și județele din regiunile mai puțin dezvoltate care nu au obținut finanțare în cadrul apelului, inclusiv unităţi administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD).

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

 • alte municipii sau județe din regiunea mai dezvoltată, respectiv alte municipii sau județe din regiunile mai puțin dezvoltate;
 • orice alte autorități/instituții publice locale (de la nivelul județelor și municipiilor) care pot contribui la buna implementare a proiectului;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
 • instituții de învățământ superior acreditate.

Cererile de proiecte au termen limită de depunere, fac parte din mecanismul competitiv și au următoarele alocări:

 • Pentru regiunea mai dezvoltată (București – Ilfov) alocarea financiară eligibilă orientativă este de 1.775.000,00 lei, iar valorile eligibili minime și maxime sunt 250.000,00 lei, respectiv 415.000,000 lei;
 • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate alocarea financiară eligibilă orientativă este de 28.225.000,00 lei, iar valorile eligibili minime și maxime sunt 250.000,00 lei, respectiv 415.000,000 lei.

Descarcă ghidul solicitantului pentru regiunea mai dezvoltată București-Ilfov

Descarcă ghidul solicitantului pentru regiunile mai puțin dezvoltate

Părțile interesate pot trimite opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea documentelor în formatul pus la dispoziție până la data de 5 martie 2021, ora 14:30.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POCA

Vizualizări: 285