Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POPAM: O nouă sesiune de depunere în cadrul apelului aferent măsurii VI.1 – Control și executare a fost lansată

AM POPAM a anunțat vineri, 19 februarie 2021, lansarea apelului nr.5 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsura VI.1 Control și executare fără lit.e.

Pentru a fi eligibili în vederea obţinerii finanţării pentru Măsura VI.1 – Control şi executare, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • Solicitantul trebuie să fie un autoritate publică cu atribuții în domeniul controlului și inspecției din sectorul pescăresc;
  • Nu se află în situaţiile prevăzute la art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Activități eligibile:

  • achiziţionarea, instalarea şi/sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware şi software informatic, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme de televiziune cu circuit închis (CCTV) şi reţele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea, gestionarea riscurilor, prezentarea (prin intermediul site-uri internet referitoare la control) şi schimbul de date în domeniul pescuitului, dezvoltarea unor metode de eşantionare a acestor date, precum şi interconectarea la sistemele trans-sectoriale de schimburi de date;
  • dezvoltarea, achiziţionarea şi instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului şi a software-ului, necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicaţi în activităţile de pescuit şi de comercializare a produselor pescăreşti spre autorităţile relevante ale statelor membre şi ale Uniunii, inclusiv achiziţionarea şi instalarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de înregistrare şi raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) şi sistemele de identificare automată (AIS) utilizate pentru control;
  • dezvoltarea, achiziţionarea şi instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului şi a software-ului, necesare pentru a se asigura trasabilitatea produselor pescăreşti şi de acvacultură, astfel cum este menţionată la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
  • punerea în aplicare a unor programe pentru schimbul de date între statele membre şi pentru şi analiza acestora;
  • modernizarea şi achiziţionarea de nave, de aeronave şi de elicoptere de patrulă, cu condiţia ca acesteasă fie utilizate pentru controlul activităţilor de pescuit cel puţin 60 % din perioada lor totală de utilizare pe durata unui an;

Lista nu este exhaustivă.

Alocarea financiară totală: 2.000.000,00 lei, echivalentul a 410.163,86 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.000.000,00 lei, echivalentul a 410.163,86 euro, iar valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.380,50 lei, echivalentul a 5.000 euro.  

Perioada de depunere este 18.02.2021-20.03.2021, ora 16:00.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POPAM

Vizualizări: 125