Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Informații adresate beneficiarilor POCA în vederea respectării măsurilor de identitate vizuală

AM POCA a publicat ieri, 17 februarie 2021, un set de informații privind respectarea măsurilor de identitate vizuală în cadrul proiectelor finanțate din POCA, având în vedere faptul că reprezintă un element important pentru identificarea sursei de finanțare, conform dispozițiilor regulamentelor europene. Detalierea regulilor ce trebuie respectate se regăsește în Anexa VII a contractului de finanțare, respectiv în Anexa VIII a ordinului de finanțare, precum și în Manualul de Identitate Vizuală a POCA (MIV POCA) – versiunea august 2018, disponibil aici.  Aplicarea indicațiilor tehnice din MIV POCA este obligatorie, nerespectarea acestora determinând diminuarea sumelor solicitate la rambursare aferente activităților de informare și comunicare.

Aspecte importante ce trebuie respectate:

  • Utilizarea versiunii curente a elementelor de identitate vizuală obligatorii (logo-ul POCA, logo-ul Uniunii Europene, logo-ul Guvernului României, logo-ul instrumentelor structurale), care se regăsesc în MIV POCA – versiunea august 2018. Elementele obligatorii trebuie să fie însoțite de textul „Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”,
  • Afișarea pe site-ul web al beneficiarului a unei scurte descrieri a proiectului, care să cuprindă cel puțin următoarele informații referitoare la acesta: titlu, denumire beneficiar și parteneri (dacă există), scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare), codul MySMIS și codul SIPOCA al proiectului și textul „Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”,
  • Publicarea pe site-ul web al beneficiarului sau pe pagina web a proiectului a tuturor livrabilelor (studii, strategii, analize, ghiduri, etc.) realizate în cadrul proiectelor finanțate prin POCA și transmiterea acestora către AM POCA pe adresa de e-mail amdca@poca.ro,
  • Expunerea unui afiș (dimensiune minimă A3) cu informații despre proiect, respectiv titlu, denumire beneficiar și parteneri (dacă există), scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală defalcată pe surse de finanțare), cod MySMIS și cod SIPOCA și textul „Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”,  într-un loc ușor vizibil publicului,
  • Publicarea unor anunțuri/comunicate de presă în media, la începutul și finalizarea proiectului, care să conțină elementele de identitate vizuală obligatorii (cele 4 logo-uri), cel puțin elementele de identificare menționate anterior (titlu, denumire beneficiar și parteneri, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală defalcată pe surse de finanțare), codul MySMIS și codul SIPOCA al proiectului și textul „Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”,
  • Organizarea unui eveniment de diseminare a rezultatelor obținute (de ex. conferință la finalizarea proiectului).

Sursa: AM POCA

Vizualizări: 107