Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Schemele de ajutor pentru operatorii culturali, lansate în consultare publică!

Ministerul Culturii a lansat marți, 26 ianuarie 2021, în consultare publică, proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor scheme de ajutor de stat și de minimis pentru relansarea sectorului cultural.

Descarcă proiectul de OUG

Schema de ajutor de minimis pentru susținerea sectorului cultural

Conform documentului, toți beneficiarii eligibili sunt considerați întreprinderi.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • organizație neguvernamentală cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale.

Scopul/obiectivul/activitatea trebuie să fie înscris în documentele statutare ale organizației neguvernamentale și înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la data depunerii solicitării de ajutor.

 • societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate într-unul dintre domeniile de activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la prezenta Schemă.

Domeniul de activitate trebuie să fie înscris în obiectul de activitate al societății și autorizat la data depunerii proiectului, indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

În ceea ce privește activitățile eligibile, în cadrul schemei se consideră activitate eligibilă orice activitate cu caracter și conținut cultural derulată în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în schemei.

Ajutorul se va acorda sub formă de microgranturi, iar valoarea maximă a ajutorului de minimis este echivalentul în lei al sumei de 8.000 euro/beneficiar de ajutor de minimis și se acordă o singură dată, într-o singură tranșă, sub formă de sumă forfetară.

Valoarea totală estimată a bugetului este de 40.000.000 euro, iar numărul estimat de beneficiari este de maximum 5.000.

Cheltuielile eligibile trebuie să se încadreze în una dintre categoriile:

 • cheltuieli cu personalul angajat pentru derularea activităților culturale, reprezentând salariile și contribuțiile sociale aferente și alte costuri legale;
 • cheltuieli cu onorarii, inclusiv contractele de drepturi de autor, necesare derulării activităților culturale;
 • cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale;
 • cheltuieli legate de achiziția de materiale consumabile și obiectelor de inventar necesare derulării activităților culturale;
 • cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale necesare derulării activităților culturale;
 • cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2.

Codurile CAEN eligibile sunt:

 • 58 (Activități de editare) - 5811
 • 59 (Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală) – 5911, 5914, 5920
 • 74 (Alte activități profesionale, științifice și tehnice) - 7420
 • 82 (Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor) - 8230
 • 85 (Învățământ) - 8552
 • 90 (Activități de creație și interpretare artistică) – 9001, 9002, 9003, 9004
 • 91 (Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale) – 9101, 9102, 9103

Descarcă Anexa nr. 2- Schema de ajutor de minimis

Schema de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural

Ajutorul de stat, conform documentului, se va acorda astfel:

Măsura A: Granturi pentru proiecte de organizare festivaluri cu public în domeniile culturale

Condiții de eligibilitate:

 • Beneficiarul a organizat un festival cultural cu public în Romania, cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:
  • festivalul a fost organizat de ce puțin 2 ori în ultimii 3 ani
  • festivalul are o durată de cel puțin două zile
  • ultima ediție cu public a festivalului a fost organizată în 2019
  • ediția 2020 a festivalului a fost anunțată și pusă în vânzare înainte de 15 martie 2020
  • festivalul a fost reprogramat pentru 2021 (sau 2022 – în funcție de situația epidemiologică)
  • beneficiarul deține marca înregistrată a festivalului la OSIM
  • festivalul are bilete vândute la ediția din 2019

Măsura B: Granturi pentru proiecte de organizare evenimente  cu public în domeniile culturale

Condiții de eligibilitate:

 • Beneficiarul a organizat evenimente culturale cu public în Romania cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:
  • ultimul eveniment cultural cu public a avut loc înainte de 15.03.2020
  • evenimentele organizate în anul 2019 pentru care s-au vândut bilete în Romania în valoare de peste 122.500 lei

Măsura C: Granturi pentru proiecte ale librăriilor

Condiții de eligibilitate:

 • Beneficiarul îndeplinește următoarelor condiții cumulative:
  • în 2019, veniturile din vânzarea de cărți în Romania reprezintă min 30% din total venituri
  • minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg
  • a înregistrat o scadere a veniturilor în perioada martie-decembrie 2020 de minim 25% față de aceeași perioada din 2019
  • are un min de 2.000 de titluri expuse la vânzare și o varietate în domenii si edituri

Măsura D: Granturi pentru proiecte ale editurilor

Condiții de eligibilitate:

 • Beneficiarul îndeplinește următoarelor condiții cumulative:
  • are minimum 10 titluri expuse la vânzare și cel puțin un contract de distribuire carte cu o librărie;
  • minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin spații fizice accesibile publicului larg;
  • în 2019, veniturile din vânzarea de cărți în Romania (altele decât cele către librării) reprezintă min 30% din total venituri;
  • în 2019 a avut contracte și vânzări cu minim două lanțuri de librării;
  • în 2019 a participat la cel puțin un târg de carte.

Valoarea ajutorului de stat:

 • În cadrul Măsurii A: valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 25% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.
 • În cadrul Măsurii B: granturi pentru proiecte de organizare evenimente culturale cu public valoarea maximă a ajutorului este:
  • Categoria B.1: Între 1 - 10 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 5% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.
  • Categoria B.2: Între 11 - 50 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 10% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.
  • Categoria B.3: Peste 50 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 15% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.
 • În cadrul Măsurii  C: valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 25% din valoarea brută a vânzărilor de carte din 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.
 • În cadrul Măsurii D: valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a 15% din valoarea brută a vânzărilor fizice directe de carte din 2019 în Romania dar fără a depăși 800.000 Euro. (vânzări fizice directe exclud vânzările online și vânzările către librării).

Valoarea totală estimată este de 30.000.000 euro, repartizată astfel:

 • Măsura A: 6.500.000 euro
 • Măsura B: 5.500.000 euro
 • Măsura C: 12.000.000 euro
 • Măsura D: 6.000.000 euro

Cheltuieli eligibile:

 • Pentru Măsura A și B: costurile de exploatare direct legate de organizarea  festivalului/evenimentului cultural, precum cheltuieli cu închirierea de spații, scenotehnică, logistică, onorariile artiștilor, promovare etc.
 • Pentru Măsura C: costurile de exploatare direct legate de proiectul cultural, precum cheltuieli cu achiziția stocurilor de carte, logistică etc.
 • Pentru Măsura D: costurile de exploatare direct legate de proiectul cultural, precum cheltuieli pentru producția de carte, cesiunea drepturilor de autor, logistică, etc.

Descarcă Anexa 1 – Schema de ajutor de stat

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail: legislativ@cultura.ro , până la data 08 februarie 2021.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Ministerul Culturii

Vizualizări: 1090