Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

O nouă funcționalitate în SEAP care contribuie la îndeplinirea uneia dintre condițiile orizontale necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2021-2027

Ca urmare a demersurilor comune și a colaborării excelente între Autoritatea pentru Digitalizarea României, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, o nouă funcționalitate a fost operaționalizată în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Începând din luna decembrie a anului 2020, platforma SEAP oferă posibilitatea tehnică de operare a unor modificări la nivelul derulării contractelor de achiziții publice de către beneficiarii acestora, conform prevederilor OUG 114/2020 privind obligația de transparență a modificărilor contractelor de achiziţie publică, a acordurilor-cadru și a contractelor sectoriale.

Autoritățile/entitățile contractante vor putea completa și publica un anunț de modificare a valorii și/sau a duratei unui contract de achiziție/acord-cadru/contract subsecvent de achiziţie publică/sectorial sau a unui contract de concesiune, selectând corespunzător situațiile care se aplică tipului de modificare astfel cum acestea sunt structurate și reglementate de legislația în vigoare.

Implementarea acestei noi funcționalități în platforma SEAP contribuie la îndeplinirea uneia dintre condițiile orizontale necesare a fi adoptate de Statele Membre pentru accesarea fondurilor europene în perioada de programare financiară 2021-2027, ca parte a condițiilor legate de sectorul achizițiilor publice.

Ca efect al modificărilor aduse de noile prevederi legislative ale Ordonanței de Urgență nr. 114/9 iulie 2020, începând cu data de 23 decembrie 2020, operatorul SEAP a procedat la implementarea în cadrul sistemului a unor facilități tehnice care permit autorităților/entităților contractante publicarea în secțiunea dedicată a tuturor modificărilor contractuale intervenite pe parcursul derulării unui contract/acord-cadru de achiziţie publică/sectorial sau a unui contract de concesiune, conform obligațiilor legale, astfel încât să rezulte preţul final la finalizarea sau încetarea acestora.

Noua funcționalitate implementată vine în sprijinul celor 21.097 autorități/entități contractante și al celor peste 169.493 operatori economici – ofertanți înregistrați în sistem, asigurându-se astfel transparența procesului de achiziție publică și în faza derulării contractelor/acordurilor-cadru. În anul 2020, peste 16.800 de proceduri de achizitie au fost atribuite în platforma SEAP, totalizând peste 43,5 de miliarde de lei. Totodată, prin SEAP s-au organizat peste 2,3 milioane de cumpărări directe atribuite, în valoare de peste 15 miliarde de lei.

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial cu nr. 56/18.01.2020 a instrucțiunii ANAP, a fost transmisă în data de 19.01.2020 prin intermediul SEAP o notificare de sistem către toate autoritățile/entitățile contractante, informându-le de noua funcționalitate a platformei.

Pentru a răspunde noilor prevederi adoptate, formularul „anunț modificare contract” a fost extins la nivelul secțiunii VII.2.2 – Motivele modificării, cu două noi cazuri, situații justificative de posibile modificări contractuale:

  • Modificări ca urmare a aplicării directe a prevederilor contractului – (clauze de revizuire – ajustări, măsuratori, regularitate);
  • Modificări nesubstanțiale.

Sursa: Autoritatea pentru Digitalizarea României 

Vizualizări: 437