Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

O nouă strategie a Comisiei Europene menită să impulsioneze deschiderea, soliditatea și reziliența sistemului economic și financiar al UE pentru anii următori

Comisia Europeană a prezentat marți, 19 ianuarie 2021, o nouă strategie menită să impulsioneze deschiderea, soliditatea și reziliența sistemului economic și financiar al UE pentru anii următori.

Scopul strategiei este consolidarea capacității Europei de a juca un rol primordial în guvernanța economică mondială, protejând totodată Uniunea Europeană împotriva practicilor neloiale și abuzive. Aceasta merge mână în mână cu angajamentul asumat de UE față de o economie globală mai rezilientă și mai deschisă, față de buna funcționare a piețelor financiare internaționale și față de sistemul multilateral bazat pe norme. Această strategie este în concordanță cu proiectul ambițios al președintei von der Leyen de a avea o Comisie geopolitică și vine în urma Comunicării Comisiei din mai 2020 intitulată „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație”.

Abordarea propusă se bazează pe trei piloni, care se consolidează reciproc:

  1. Consolidarea rolului internațional al monedei euro prin inițierea unor dialoguri cu țările terțe partenere vizând promovarea utilizării monedei euro, prin sprijinirea dezvoltării unor instrumente și a unor indici de referință exprimați în euro și prin promovarea statutului acesteia ca monedă internațională de referință în sectoarele energiei și produselor de bază, inclusiv pentru purtătorii de energie emergenți, cum ar fi hidrogenul. Emiterea de obligațiuni de înaltă calitate exprimate în euro în cadrul NextGenerationEU va conferi piețelor de capital ale UE și mai multă profunzime și lichiditate în următorii ani, care vor deveni astfel, alături de moneda euro, mai atractive pentru investitori. Promovarea finanțării durabile reprezintă, de asemenea, o oportunitate de a transforma piețele financiare ale UE într-o platformă globală de „finanțare verde”, consolidând statutul monedei euro ca monedă implicită pentru produsele financiare durabile.

În acest context, Comisia va depune eforturi pentru a promova utilizarea obligațiunilor ecologice ca instrumente de finanțare a investițiilor în domeniul energiei, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor în materie de energie și climă pentru 2030. Un procentaj de 30 % din totalul obligațiunilor pe care Comisia le va emite în cadrul NextGenerationEU va fi sub formă de obligațiuni ecologice. Comisia va căuta, de asemenea, posibilități de extindere a rolului schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii pentru a-și maximiza rezultatele în materie de mediu și pentru a sprijini activitatea de comercializare a ETS în UE. Pe lângă acestea, Comisia va continua să sprijine și activitatea Băncii Centrale Europene referitoare la o eventuală introducere a unei monede euro digitale, care să vină în completarea numerarului.

  1. Dezvoltarea în continuare a infrastructurilor pieței financiare a UE și îmbunătățirea rezilienței acestora, inclusiv în ceea ce privește aplicarea extrateritorială a sancțiunilor de către țările terțe.

Comisia, în cooperare cu BCE și cu autoritățile europene de supraveghere, va colabora cu societățile de infrastructură de pe piața financiară pentru a efectua o analiză aprofundată a vulnerabilităților acestora în ceea ce privește aplicarea extrateritorială ilegală a unor măsuri unilaterale de către țările terțe și pentru a lua măsuri în vederea remedierii acestor vulnerabilități. Comisia va institui, de asemenea, un grup de lucru care va evalua eventualele chestiuni tehnice legate de transferul către contrapărți centrale situate în UE a contractelor financiare exprimate în euro sau în alte monede ale UE compensate în afara UE. În plus, Comisia va examina modalitățile prin care se poate asigura fluxul neîntrerupt de servicii financiare esențiale, inclusiv de plăți, cu entități sau persoane din UE care fac obiectul aplicării extrateritoriale a unor sancțiuni unilaterale aferente țărilor terțe.

  1. Promovarea în continuare a punerii în aplicare și a executării uniforme a sancțiunilor impuse de UE.

Anul acesta, Comisia va dezvolta o bază de date – Registrul consacrat schimburilor de informații privind sancțiunile – pentru a asigura eficacitatea raportării și a schimburilor de informații între statele membre și Comisie cu privire la punerea în aplicare și la executarea sancțiunilor. Comisia va colabora cu statele membre pentru a stabili un punct unic de contact pentru aspectele cu dimensiune transfrontalieră legate de asigurarea respectării normelor și de punerea în aplicare a sancțiunilor. Comisia se va asigura, de asemenea, că fondurile UE acordate țărilor terțe și organizațiilor internaționale nu sunt utilizate încălcându-se sancțiunile UE. Având în vedere că monitorizarea armonizată a sancțiunilor UE este un aspect important, Comisia va institui un sistem specific care va permite raportarea anonimă a eludării sancțiunilor, inclusiv avertizarea în interes public.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 255