Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Primul program de accelerare „Atelierul de Antreprenori” a ajuns la final!

Primul program de accelerare „Atelierul de Antreprenori” a ajuns la final!

Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG S.R.L. (fonduri-structurale.ro) anunță încheierea implementării proiectului ATELIERUL DE ANTREPRENORI (ID POCU/82/3/7/106050), proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Proiectul a fost implementat în Regiunea Vest, respectiv în județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hundeoara, pe o perioadă de 36 luni, începând cu luna ianuarie 2018.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit crearea unui cadru inovator și sustenabil propice dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale, de înființare și dezvoltare afaceri în mediul urban din regiunea Vest.

Obiectivele specifice atinse prin implementarea proiectului:

 • OS1. Dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenorial pentru 312 persoane din grupul țintă, din Regiunea Vest, care au intenționat să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • OS2. Sprijinirea înființării și dezvoltării a 38 de afaceri non-agricole în mediul urban din cele 4 județe ale Regiunii Vest;
 • OS3. Crearea premiselor de adaptare a celor 38 de afaceri înființate la schimbările și nevoile mediului de afaceri și a celui socio-economic din Regiunea Vest. 

Grupul țintă (GT) atins prin proiect este constituit din 312 persoane fizice (șomeri, persoane inactive-inclusiv studenti, persoane care au un loc de muncă și au intentionat sa înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă).

Detalii despre membrii GT:

 • GT cuantificat în funcție de statutul pe piața muncii: 209 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă și 103 șomeri și persoane inactive.
 • GT cuantificat în funcție de gen: 158 bărbați, 154 femei.
 • GT cuantificat la nivel local: 191 de persoane din județul Timiș, 36 de persoane din județul Hunedoara, 44 de persoane din județul Caraș – Severin, 41  de persoane din județul Arad.

Rezultate la finalul proiectului:

 • 422 persoane fizice informate cu privire la activitățile proiectului prin 15 evenimente de promovare a proiectului ( outdoor și indoor) derulate în toate județele Regiunii Vest;
 • 312 persoane fizice formate și certificate în domeniul antreprenoriatului;
 • 38 planuri de afaceri subvenționate și respectiv 38 întreprinderi cu profil nonagricol  înființate în zona urbană a Regiunii Vest;
 • 38 de participanți ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare au beneficiat de stagii de pregătire practică și de servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat;
 • 91 locuri de muncă create până în prezent în cadrul afacerilor finanțate.

Aspectele privind încheierea proiectului vor fi anunțate în cadrul unei conferințe online care va avea loc în data de 8 ianuarie 2021 începând cu orele 11:00. Cei interesați de participarea la conferință sunt rugați să anunțe la telefon 0256-592388 sau pe mail simona.ciuferescu@e-uvt.ro  pentru a putea primi apoi link-ul de conectare online. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non–agricol din zona urbană, Schema de ajutor de stat: Romania Start-Up Plus.

Date de contact:

Manager de proiect: Conf. Univ. Dr. Ovidiu Megan

Universitatea de Vest din Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, nr.4, Et. 1, sala DAIP, Timișoara, jud. Timiș    

Telefon: 0256-592338,

E-mail: atelieruldeantreprenori@e-uvt.ro;

https://startupatelieruldeantreprenori.projects.uvt.ro

Vizualizări: 170