Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Granturile SEE 2014-2021: Ghidul destinat unor măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare, lansat spre consultare publică

În cursul lunii decembrie 2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, a lansat spre consultare publică „Ghidul solicitantului – Apel de propuneri pentru Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”.

Apelul pentru propuneri se adresează exclusiv proiectelor pentru „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, sprijinind componenta de Ecosisteme și mediu a Programului, concepută pentru a răspunde nevoilor și problemelor identificate în timpul consultărilor părților interesate. Riscurile cheie pe care depozitele temporare de deșeuri municipale le prezintă, sunt:

 • formarea de miros și praf;
 • împrăștierea deșeurilor ușoare (hârtie, plastic) de către vânt;
 • pătrunderea apei din precipitații în corpul depozitului;
 • scurgerea levigatului (care percolează corpul depozitului) în apa subterană;
 • emisii în atmosferă;
 • apariția incendiilor pe depozite;
 • deteriorarea stratului de vegetație de la suprafață din cauza gazului de depozit.
 • Deformări ale corpului depozitului, cu ruperi de taluz datorate unei gestionări defectuase, care pot afecta mediul în vecinătatea corpului depozitului (sol, ape subterane, miros, etc.)
 • Impact negativ asupra peisajului urban, având în vedere că amplasarea acestora este, de regulă, în perimetrul unor zone urbane, cu consecințe ecologice, sociale și economice.

Prin apel, Programul RO-Mediu își propune creșterea capacității de a gestiona/reduce/elimină riscurile generate de substanțele periculoase și deșeurile municipale.

Suma totală alocată pentru apelul de proiecte este de 5.000.000 euro, iar alocarea financiară pentru proiecte se stabilește astfel:

Solicitanții eligibili (Promotori de Proiect) sunt autorități locale sau regionale (municipale/județene).

Grupurile țintă directe sunt municipalitățile. Beneficiarii indirecți sunt localitățile aflate în proximitatea municipalităților beneficiare directe, precum și alte autorități locale/regionale care sunt responsabile de managementul depozitelor temporare de deșeuri municipale.

Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele vor viza exclusiv elaborarea și implementarea unor măsuri în vederea închiderii depozitelor temporare de deșeuri municipale, precum și activități care pot contribui în mod indirect la remedierea calității mediului din zona depozitelor de deșeuri.

Activitățile eligibile sunt:

 • Servicii de consultanță;
 • Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshop-uri virtuale, cu scopul consultării factorilor de decizie pentru definirea problematicilor și a soluțiilor privind închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipale, vizate de proiect;
 • Elaborarea unor studii de impact asupra mediului privind riscurile create de depozitele temporare de deșeuri municipale;
 • Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
 • Elaborarea unor studii de fezabilitate privind implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
 • Implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
 • Elaborarea unor ghiduri de bune practici în vederea replicării rezultatului proiectului sau a măsurilor de închidere precum și implementarea acestora

Descarcă ghidul

Părțile interesate pot transmite comentarii până la data de 15.01.2021, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Accesare Fonduri Externe, adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MMAP

Vizualizări: 592