Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Listele intermediare ale proiectelor selectate și aprobate pe lista de rezervă pentru apelul dedicat strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 a publicat astăzi, 30 decembrie 2020, lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, Obiectivul specific 5.2: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate”.

 Începând cu data de 30.12.2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

Descarcă lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă

Descarcă lista intermediară a proiectelor selectate

Sursa: MFE

Vizualizări: 348