Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Investiții în sistemul educațional, infrastructura cultural-recreativă și pentru îmbunătățirea spațiilor publice urbane din satele aparținătoare orașului Săliște, Sibiu

Prin proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în satele aparținătoare Orașului Săliște prin proiecte integrate” în acest oraș din zona Mărginimii Sibiului se atrag fonduri europene nerambursabile în vederea finanțării unor obiective ce se regăsesc menționate în cadrul Strategiei Locale de Dezvoltare, unde sunt prevăzute investiții în sistemul educațional, în infrastructura cultural-recreativă și pentru îmbunătățirea spațiilor publice urbane. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității vieții populației din satele Mag și Săcel, aparținătoare acestui oraș. Contractul de finanțare pentru această nouă inițiativă locală are o valoare totală de peste 5 milioane lei, din care peste 4,7 milioane lei sunt fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul Axei Prioritare 13 a Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020.

Investițiile vor fi susținute prin Prioritatea de Investiții 13.1 ce vizează îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România, prin Axa Prioritară 13 a Programului Operațional Regional 2014-2020 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Se răspunde astfel obiectivului privind oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Lucrările se vor finaliza peste doi ani și jumătate, la sfârșitul verii anului 2023.

Cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătățirea calității vieții populației în satele aparținătoare Orașului Săliște prin proiecte integrate” are ca obiective îmbunătățirea ofertei educaționale și creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii Gimnaziale Săcel, precum și asigurarea unor facilități sportive și recreaționale de mici dimensiuni, ce nu sunt situate în parcuri, respectiv amenajarea unui loc de joacă multifuncțional în satul Mag – aparținător orașului Săliște. Bugetul total al proiectului este de 5.149.802,01 lei, din care 4,700,341.54 lei (puțin peste 1 milion euro) sunt sume nerambursabile alocate prin program, diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

Prin acest proiect se va moderniza complet școala din Săcel și va fi creat un spațiu de recreere în satul Mag, lucrări ce vor fi realizate în folosul celor peste 1000 de localnici, precum și pentru turiști.

În cazul școlii, investițiile preconizate se referă la infrastructura și suprastructura corpului de clădire existent, dar și la extinderea acestuia, precum și echiparea și dotarea clădirii rezultate. Corpul de clădire creat prin extinderea actualei clădiri va include spații pentru realizarea unui Centru documentare și informare (o Mediatecă), o nouă bibliotecă, spații tehnice, grupuri sanitare pentru persoane cu nevoi speciale, precum și un spațiu multifuncțional, potrivit inclusiv pentru activități sportive. În urma realizării investiției corpul de clădire al Școlii din Săcel se extinde de la 443mp la peste 930mp, iar spațiile verzi ajung la suprafața de peste 580 mp. În ceea ce privește locul de joacă din localitatea Mag, aici se vor amenaja pe o suprafață de peste 1100mp, un teren de handbal sau minifotbal, un ansamblu de joacă multifuncțional, cu tobogane și groapă cu nisip, un loc pentru fitness, precum și spații pentru șah și tenis de masă. Locul de joacă va fi împrejmuit cu un gărduleț din lemn, pentru protecția celor mici și a părinților acestora.

Sursa: Agenția de Dezvoltare Regională Centru 

Vizualizări: 98